Kaart Satellite Text

Het MIMA, toekomstig museum van de 2.0-cultuur aan het kanaal

 - ©MIMA

2015-10-15 - Het MIMA opent zijn deuren in maart 2016 aan het kanaal van Brussel, in een gebouw van de oude Belle-Vue-brouwerij. Het Millennium Iconoclast Museum of Art is een museum voor hedendaagse kunst dat uniek is in Europa. Het biedt een kennismaking met de geschiedenis van de 2.0-cultuur.

De 2.0–cultuur is de cultuur van het internettijdperk. Deze beweging doorbreekt de  traditionele codes voor hedendaagse kunst om ruimte te maken voor nieuwe ontdekkingen, nieuwe werelden en een andere verhouding tot het publiek.

Het concept

Het MIMA toont vormen van kunst waarbij alle creatieve domeinen door elkaar heen lopen: een mengeling van muziekcultuur (punkrock, electro, hiphop, folk), grafische cultuur (grafische vormgeving, illustratie, design), sportcultuur (skateboarding, surf, extreme sporten), artistieke cultuur (film, beeldende kunst, performance, strips, tatoeage, styling), stadscultuur (graffiti, street art) en geekcultuur.

Concreet zal het museum kunstenaars voor het voetlicht brengen met een nieuwe denk- en kijkwijze, omdat ze zich niet alleen binnen de hedendaagse gevestigde kunstgemeenschap uitdrukken. Enkelen van deze kunstenaars – vaak afkomstig uit ‘subculturen’ zoals de wereld van street art, hacking, skateboarding, grafische vormgeving of een bepaald muziekgenre –kregen in de kantlijn van de hedendaagse kunstwereld aanzienlijke zichtbaarheid en invloed in de maatschappij.

Vanuit de vaststelling dat deze vorm van kunst niet vertegenwoordigd is in Brussel of elders in Europa, besloten Alice van den Abeele, Raphaël Cruyt en Michel en Florence de Launoit het MIMA op te richten, een museum voor hedendaagse kunst gewijd aan de 2.0-cultuur.

Programmering

Het MIMA bestrijkt een oppervlakte van 1000 m2 met 8 expositiezalen en een polyvalente ruimte. Er komt een permanente collectie, bestaande uit 40 werken, die worden uitgeleend door een vereniging van mecenassen. De collectie heeft als doel de geschiedenis van 2000 tot nu te doorlopen aan de hand van werken en kunstenaars die de culturele paradigmawijziging in het internettijdperk sterk hebben beïnvloed. Er wordt ruimte geboden aan werken van Europese en Amerikaanse kunstenaars die de opkomst van deze cultuur markeren. Enkele voorbeelden: Barry Mcgee, Parra, Invader, Banksy, Maya Hayuk, Blu, Boris Tellegen ...

Parallel aan de permanente collectie zal het MIMA twee tijdelijke tentoonstellingen per jaar organiseren. Het gaat om thematentoonstellingen en om exposities gewijd aan specifieke kunstenaars die een belangrijke rol spelen binnen deze kunstscène. De exposities zullen bekende internationale kunstenaars tonen, maar willen ook het werk van kunstenaarsstudio’s uit de wijk en uit Brussel voor het voetlicht brengen. Daarbij wordt er nauwlettend op toegezien dat ook die lokale kunst het niveau bezit dat van een museum van internationaal kaliber mag worden verwacht. De openingstentoonstelling van het MIMA krijgt de naam City Lights. Vijf kunstenaars uit de VS staan op de affiche van de eerste tijdelijke tentoonstelling: Maya Hayuk, Swoon, Momo en het kunstenaarsduo Faile. Deze toonbeelden van de kunst 2.0 zullen speciaal voor deze gelegenheid vier installaties creëren.

Het MIMA zal bruggen slaan naar verschillende doelgroepen. Er zullen educatieve activiteiten voor scholen, verenigingen en gezinnen worden voorgesteld en het museum zal een plek vormen voor debatten. Er staan uitwisselingen met universiteiten en dialogen met andere musea in de steigers. Ook zullen de tentoonstellingen van het MIMA naar het buitenland worden geëxporteerd.

De locatie en het kanaal

Het MIMA komt op een markante plek in Brussel te staan: de voormalige Belle-vue-brouwerijen, een echte grootsteedse plek die perfect bij het thema van het museum past. Het MIMA vestigt zich naast de hotels Meininger en Bel-Vue, die in in 2013 en 2015 hun deuren openden. Er zal op vele vlakken met dit hotel worden samengewerkt. Met de komst van het MIMA wordt de verdiende, ambitieuze herinrichting van deze historische industriële site voltooid.

Het MIMA zal bijdragen tot de verfraaiing van de openbare ruimte, brengt leven in de wijk, versterkt het gemengde karakter van de buurt en zal meer mensen de wijk in brengen, want in het eerste jaar worden 30.000 bezoekers verwacht. Het MIMA vormt niet alleen een culturele trekpleister, maar biedt ook een aantrekkelijk horeca-element: er komt een restaurant dat een geanimeerde ontmoetingsplek beoogt te zijn. Er worden 8 arbeidsplaatsen gecreëerd.

De initiatiefnemers

Alice van den Abeele et Raphaël Cruytstaan sinds 2005 aan het hoofd van galerij A.L.I.C.E. Via die galerij dragen ze een politieke, contextuele visie op kunst uit, die soms wel met urban art in verband wordt gebracht. Galerij A.L.I.C.E. bevindt zich in de top 100 van de ‘Leading Figures in Urban Art’. Hier worden internationale kunstenaars voor het voetlicht gebracht die een esthetiek gemeen hebben waarbij codes uit de hedendaagse kunst worden gecombineerd met aspecten van de diverse subculturen. Denk aan namen als Barry McGee, Invader, Steve Powers, Sixe Paredes, Boris Tellegen, Parra … A.L.I.C.E. trekt zich niets aan van de grenzen tussen genres en media en verkent deze nieuwe vormen van hedendaagse expressie binnen en buiten de galerij.

Michel en Florence de Launoitzijn twee liefhebbers van hedendaagse kunst in het algemeen en urban art in het bijzonder. Samen met galerij A.L.I.C.E. zijn zij de initiatiefnemers achter dit nieuwe project, dat uniek is in Europa. Ze zijn sinds 1992 professioneel actief met artistieke producties (televisiespots, films, documentaires, theater en muziek) via hun ondernemingen Tourne Sol Production en Akamusic nv.

Meer info