Kaart Satellite Text

Bonneviepark in Molenbeek

 De sandbox voor kleine kinderen - ©EAS - ADT

Een nieuwe ludieke ruimte, voor kleine kinderen om te spelen maar ook voor de groteren, om elkaar te ontmoeten, banken in de schaduw om gezellig te zitten en te praten, bomen en heel veel groen … dit alles zult u vinden in het nieuwe Bonneviepark in Molenbeek.

De actieve medewerking van de wijkbewoners en van het wijkhuis Buurthuis Bonnevie, tijdens het hele verloop van de ontwikkeling van het park, was uiterst belangrijk bij het realiseren van dit park. Het park wordt beheerd door Leefmilieu Brussel en heeft als ontwerper het architectenbureau Suède 36. Ook de naburige scholen hebben aan dit project meegewerkt. De aanleg zelf heeft een jaar geduurd.

Ziehier, een mooi voorbeeld van wat er kan ontstaan als alle geïnteresseerde partijen samenwerken en zo komen tot een mooi park, ten bate van iedereen in Molenbeek.

Herbekijk hier de inhuldiging van het park en let op de vreugdevolle gezichtjes van de kinderen.

Om de reportage van Telebruxelles te bekijken.