Kaart Satellite Text

Brussels Cruise Terminal opent in 2017

 - ©Haven van Brussel

2015-04-24 – De illustraties hiernaast geven een goed idee van de ‘Brussels Cruise Terminal’, de toekomstige terminal voor passagiers van boottochten in Neder-over-Heembeek, op de linkeroever van de voorhaven, ter hoogte van de Meudon-paviljoenen. Dat wil zeggen op de kaai die min of meer tegenover het vormingsstation van Schaarbeek ligt.

De aanleg van de Brussels Cruise Terminal vereist werkzaamheden op drie gebieden:

  • De bouw van een steiger met een zone voor het aan en van boord gaan, bestaande uit een ponton van 12 meter breed en 240 meter lang waar 2 tot 4 boten tegelijk kunnen aanleggen (afhankelijk van hun lengte, met een gemiddelde van 110 meter per boot); een brug over de Vilvoordsesteenweg die de ponton verbindt met het Marlystraatje zodat er een verbinding met Neder-over-Heembeek is; een horecagelegenheid, waarvan de exploitatie in concessie zal worden gegeven.
  • De aanleg van de steenweg zodat toeristen veilig kunnen oversteken tussen de aanlegsteiger en de zone van de paviljoenen die op 240 meter van de brug ligt en om een parkeerplaats voor korte duur te creëren voor autobussen.
  • De inrichting van de zone van de Meudon-paviljoenen: renovatie, aanleg van een tuin en bouw van een nieuw paviljoen om de passagiers te ontvangen, dat zal worden beheerd door Visit Brussels en dat de bootpassagiers en dagjesmensen zal verder helpen.

De werkzaamheden voor de eerste twee zones zijn gepland voor 2016 en de hele infrastructuur (inclusief de horeca) moet begin 2017 operationeel zijn. De inrichting van de derde zone is nog in onderzoek, maar de Brussels Cruise Terminal kan in gebruik worden genomen zonder dat af te wachten.

De overeenkomst voor de aanleg van deze terminal werd in december 2011 getekend door de minister van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die bevoegd is voor de haven, de voorzitter van de Haven van Brussel en de schepenen van de Stad Brussel die bevoegd zijn voor respectievelijk stedenbouw en toerisme. Het doel is de ontvangst van het toenemende aantal plezierboten die aanleggen in Brussel en die zorgen voor een sterke stijging van het aantal passagiers die Brussel bezoeken tijdens een boottocht. Dat aantal is gestegen  van 1.200 bezoekers in 2006 naar 10.000 in 2010. Tegen 2030 zal de terminal 35.000 mensen per jaar kunnen ontvangen, wat een opbrengst van 5,2 miljoen euro kan betekenen voor Brussel en circa honderd directe banen kan creëren.

De overeenkomst van 2011 bepaalt dat de Haven van Brussel de bouw van de aanlegsteiger (2.650.000 euro) en de wegenaanleg (367.050 euro) zal financieren. De Stad Brussel neemt de renovatie van straten en de renovatie en uitbreiding van de Meudon-paviljoenen (986.729 euro) op zich. Het Brussels Gewest draagt – naast een bijdrage via de dotatie voor ‘stedelijke integratie’ aan de Haven – eveneens bij aan de wegenwerken (219.901 euro).

Meer info: www.havenvanbrussel.be.