Kaart Satellite Text

BXXL: met Brusselicious worden 35 monumentale kunstwerken tentoongesteld in de stad

Sint-Gillis Voorplein - ©VisitBrussels

2012-03-23 – In het kader van “Brusselicious 2012, fijnproevers jaar”,neemt de tentoonstelling Brusselicious XXL, of BXXL, plaats in de stad met 35 monumentale kunstwerken, gebaseerd op vijfsymbolische elementen:spruitjes, chocoladerepen, mosselen, bierglazen en reuzengrote frietzakken. Ze werden op originele wijze versierd, bewerkt, aangepast… door kunstenaars (fotos).

Van april tot juniorganiseert VisitBrussels, op initiatief van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dit reuzengrote stadsdecor van 5m hoog op de meest bekende straten en pleinen van de hoofdstad. Daarna, van juli tot september, zullen deze werken in het Warandepark worden samengebracht.

Sommige van deze kunstwerken staan in de centrumwijken van het Gewest : Sint-Gillis (Voorplein), Stad Brussel (Saincteletteplein, Oude Graanmarkt, Tour et Taxis, Albert II laan), Sint-Joost (Sint-Joost plein), Anderlecht (Slachthuizen en  Verzetsplein).

Er werd bij een groot aantal kunstenaars een oproep tot kandidatuurstelling gedaan. Ze moesten op basis van 3D-beelden van 5 iconischevoorwerpen een project indienen. Meer dan 120 projectenwerden voorgelegd aan een jury van professionals die uiteindelijk 30 werken weerhielden. Verschillende kunstscholen en Brusselse instituten voor mode en design namen ook deel aan het project voor 5 bijkomende werken.

Op het einde van Brusselicious XXL kunnen deze unieke werken worden aangekocht door instellingen, particulieren of bedrijven.

- Volledige lijst van de kunstwerken: www.visitbrussels.be
- Persdossier: www.visitbrussels.be
- Meer info: www.brusselicious.be