Kaart Satellite Text

Containerrecord verbroken

 - ©Port de Bruxelles - Marcel Vanhulst

2017.01.30 - De cijfers van de binnenvaart voor 2016 zijn zeer bemoedigend voor de havenactiviteit in Brussel, aangezien het transport in de haven met bijna 3 procent toeneemt ten opzichte van 2015. Met een groei van meer dan 50 procent is de containervaart de sterkste stijger, een absoluut record. De globale cijfers van de haven laten echter een lichte daling zien, veroorzaakt door de sterke afname van het doorgaand transport (dat de haven aandoet zonder te lossen).

De stijging van de globale binnenvaart in 2016 leidt tot een sterke daling van de milieu-impact van het transport: zo werden meer dan 600.000 vrachtwagens vermeden, kwam er 95.000 ton minder CO₂terecht in de atmosfeer en werd meer dan 23 miljoen aan externe kosten bespaard.

Geconsolideerde activiteiten

De Brusselse binnenvaart neemt met 2,7 procent toe tot bijna 4,5 miljoen ton. De twee belangrijkste goederencategorieën voor de haven, bouwmaterialen en aardolieproducten, groeien in dezelfde mate en zijn samen goed voor bijna drie kwart van het volume dat via het water wordt vervoerd in Brussel.

De veruit belangrijkste handelspartner van de Haven van Brussel blijft Nederland, met alleen al meer dan 60 procent van de binnenvaart. België vertegenwoordigt iets meer dan 30 procent. 

Containers: + 50 procent

De beste prestatie van het jaar 2016 is onbetwistbaar voor de containerterminal en zijn operator TTB, dat bijna de symbolische grens bereikt van 30.000 TEU (twenty foot equivalent unit: een meeteenheid voor containers gelijk aan ongeveer 38,5 kubieke meter). Met om precies te zijn 29.895 TEU verbreekt TTB het absolute record voor de containerbehandeling in Brussel. Dat record werd in 2015 al verbroken met bijna 20.000 TEU.

Daarmee bevestigt de containerterminal zijn belang voor de Brusselse logistiek. We zien ook dat het pallettransport een lichte daling optekent, met iets meer dan 15.000 ton getransporteerde goederen in 2016.

Minder doorgaand transport

Het globale transport daalt licht (-0,7 procent) omwille van de sterke daling van het doorgaand transport (-7,5 procent). Die werd veroorzaakt door technische problemen stroomopwaarts van Brussel en structurele wijzigingen in de Waalse industriële activiteiten. Deze cijfers moeten uiteraard in perspectief geplaatst worden, aangezien ze geen rechtstreekse invloed hebben op de havenactiviteit in Brussel. 

Meer info: www.port.brussels