Kaart Satellite Text

De Haven van Brussel houdt zich staand in de gezondheids- en economische crisis

2020 is het tweede beste jaar voor het containervervoer sinds die activiteit wordt uitgeoefend op de Haven van Brussel. - ©Haven van Brussel - Marcel Vanhulst

2021.01.29 - Ondanks de uitzonderlijke omstandigheden in 2020 met een gezondheidscrisis zonder weerga noteert de Haven van Brussel haar derde beste jaar in termen van de eigen trafiek sinds haar oprichting als gewestelijke vennootschap in 1993.

Hoewel het transport over het water aanzienlijk is gedaald in bijna alle Europese landen als gevolg van de economische terugval door de gezondheidscrisis, laat de globale trafiek van de Haven van Brussel een lichte stijging van 0,3% optekenen voor 2020. Deze lichte stijging is het gevolg van een herstel van het evenwicht van de transittrafiek. Die was fors gedaald in 2019 en heeft zich in 2020 hersteld met een stijging van meer dan 20%.

Ondanks 4,9 miljoen overslag is de eigen trafiek met 5,3% gedaald. Dit is niettemin een mooi resultaat, aangezien de lockdown in het eerste trimester van 2020 immers voor een aanzienlijke vertraging van de havenactiviteit heeft gezorgd, waardoor de eigen trafiek met bijna 32% was gedaald in april. Enkel in 2018 en 2019 werd meer dan 5 miljoen ton goederen vervoerd. 

Yassine Akki, voorzitter van de Haven, verklaarde: “Dit volkomen ongeziene jaar heeft in ieder geval aangetoond dat de Brusselse havenactiviteit goed stand heeft gehouden en zich kan aanpassen aan onverwachte omstandigheden. Zo heeft de Haven van Brussel haar sleutelrol bevestigd in de duurzame bevoorrading van de hoofdstad en vertolkt ze meer dan ooit een vooraanstaande rol op het gebied van economische ontwikkeling, werkgelegenheid, mobiliteit en milieu.”

Inzet voor de klimaattransitie

De minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron verheugt zich over de inzet van de Haven van Brussel voor de klimaattransitie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: “Wij werken aan de ontwikkeling van het goederenvervoer via het spoor in de voorhaven. Die multimodale verbinding tussen spoor en water zal de haven aantrekkelijker maken en de toeleveringsketens op Europees niveau versterken en tegelijkertijd de koolstofuitstoot ervan verminderen.”

Die globale trafiek over het water heeft zeer concrete resultaten: 621.000 vrachtwagens minder op de weg, 96.000 ton minder CO2-uitstoot en 24 miljoen euro minder externe kosten.

De gezondheidscrisis stimuleert bepaalde categorieën

Ondanks de daling in de trafiek van bouwmaterialen (als gevolg van de volledige stillegging van de werfactiviteiten tijdens de lockdown in het voorjaar van 2020) en de daling van de olieproducten (rechtstreeks gevolg van de vermindering van het aantal verplaatsingen tijdens dezelfde periode) blijven bouwmaterialen boven aan de lijst staan van de producten die in Brussel over het water worden vervoerd, gevolgd door olieproducten en containers.

Ondanks een daling van naar schatting 10% van de containertrafiek halverwege het jaar, kon door het herstel van de trafieken in het tweede semester het verlies worden beperkt. Ondanks een lichte daling is 2020 het tweede beste jaar voor het containervervoer sinds die activiteit wordt uitgeoefend op de Haven van Brussel. In termen van TEU (twenty foot equivalent unit) bedraagt dat verlies 5%.

De beste jaarresultaten van 2020 worden opgetekend door de pallettentrafiek over het water, die met 33% is gestegen ten opzichte van 2019, maar ook de levensmiddelen en de landbouwproducten, als gevolg van de stormloop op deze producten tijdens de eerste lockdown.

Wat de handelspartners van de Haven van Brussel betreft: Nederland blijft nog steeds op kop, gevolgd door België, Duitsland en Frankrijk. 

Meer info: www.port.brussels