Kaart Satellite Text

Een beeldkwaliteitsplan voor de open ruimte langs het kanaal

 - ©© perspective.brussels (BAS SMETS/ORG²)

2019.03.22 - Perspective.brussels stelt een ‘Beeldkwaliteitsplan’ (BKP) ter beschikking aan alle actoren die betrokken zijn bij de publieke en open ruimte van het kanaalgebied.

Het Beeldkwaliteitsplan komt tegemoet aan twee gewestelijke doelstellingen:

  • desamenhang verhogen, de identiteit versterken en kwaliteit bieden voor de publieke en open ruimte van het kanaalgebied,
  • de ruimtelijke en sociale relaties tussen de verschillende wijken versterken, die vandaag nog te sterk versnipperd zijn door de kanaalinfrastructuur.

 

Leidraad voor elk project in de open ruimte

Het BKP vertegenwoordigt een ambitieniveau dat de betrokken partners gemeen hebben en is dan ook een onmisbare referentie en een leidraad voor elk initiatief dat betrekking heeft op de publieke of open ruimte van het kanaalgebied.

Het BKP vormt een strategisch kader voor de verschillende opdrachtgevers en ontwerpers. Het concretiseert zijn visie via verschillende ambities per thema en per deelzone, die telkens worden omgezet in aanbevelingen.

Het is de bedoeling dat elke actor die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van het BKP leert werken met de instrumenten die het aanbiedt en zich ervan bedient zodra er een aanzet is tot een reflectie over een of meerdere sites. Het beeldkwaliteitsplan bepaalt zo mee de toekomst van het gehele kanaalgebied.

Dienstencentrale

Perspective.brussels heeft een dienstencentrale en een opvolgingscomité opgezet om de plannen, studies en projecten optimaal te doen convergeren in de richting van de visie en ambities van het BKP, om een goede dynamiek te ontwikkelen voor de transformatie van het gebied en om het BKP te evalueren en te actualiseren.

Via de dienstencentrale kunnen alle instellingen of ontwikkelaars voor de publieke en open ruimte een beroep doen op de dienstverlener achter het beeldkwaliteitsplan.

Het Beeldkwaliteitsplan is onder leiding van perspective.brussels uitgewerkt door het consortium van studiebureaus Org Squared en Bureau Bas Smets, in samenwerking met de stedelijke actoren die de verschillende besturen op verschillende niveaus vormen. Het is op 21 maart 2019 goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer info:  https://perspective.brussels/nl/projets/territoire-du-canal/beeldkwaliteitsplan