Kaart Satellite Text

Europese steun aan het kanaalgebied

 - ©Architectes Associés & Pixelab

2012-11-09 – De Brussels minister van Leefmilieu, Energie en Stadsvernieuwing heeft vandaag de balans opgemaakt van de programmering 2007-2013 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en van de lopende discussies op Europees niveau met betrekking tot de volgende EFRO-programmering voor de periode 2014-2020.

Brussel maakt al meerdere jaren gebruik van een programma van Europese structuurfondsen. Met de programmering 2007-2013 kon 114 miljoen euro in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden geïnvesteerd (57 miljoen euro via de EFRO-fondsen en 57 miljoen euro via het Gewest). En tussen 2000 en 2014 zijn de investeringen in de centrale wijken van het Gewest goed voor een bedrag van ongeveer 230 miljoen euro.

De investeringen gebeuren op meerdere domeinen: ontwikkeling van de groene economie; stimulatie en ontwikkeling van economische infrastructuur; opwaardering van het imago van het gebied; investeringen in buurtvoorzieningen. 34 projecten zijn afgerond of in uitvoering,  als Hotelruimte Bellevue, Brussels Ecopool (bouw van een recyclagecentrum), en Brussels Greenbizz (centrum voor 'groene' bedrijven).

Om de zeven jaar wordt dit beleid besproken op Europees niveau, zoals ook voor de periode 2014-2020. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest stelt alles in het werk om zich, in het Belgische federale kader, zo goed mogelijk te positioneren voor de toekomst van de structuurfondsen. Ze verdedigt een ambitieuze visie van het cohesiebeleid. Dit is het belangrijkste instrument waarover de Europese Unie beschikt om tot een werkelijke economische heropleving in Europa te komen. Momenteel wordt aan het cohesiebeleid de tweede grootste Europese begroting besteed, na het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Op Europees en Belgisch niveau verdedigt ook de Brussels minister de stedelijke dimensie: het is van essentieel belang dat de overheid belangrijke investeringen blijft verrichten in moeilijke stadsgebieden.

Meer info hier.