Kaart Satellite Text

Het Brussels Gewest bouwt een nieuwe sportvoorziening langs het kanaal

Het terrein ligt aan het Vergotedok ter hoogte van de zwaaikom van het kanaal. - ©sau-msi.brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)

2020.11.20 - Op voorstel van minister-president Rudi Vervoort gaf de Brusselse regering deze donderdag haar goedkeuring aan het programma en de documenten van de openbare aanbesteding voor de selectie van een multidisciplinair team voor het ontwerp en de bouw van een sportvoorziening tussen de Rederskaai en de Groendreef in 1000 Brussel. Dit project maakt deel uit van het stadsvernieuwingscontract 1 ‘Citroën-Vergote’. De regering benoemde de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) tot gedelegeerd opdrachtgever voor de uitvoering van dit project en met name voor de publicatie van deze Europese openbare aanbesteding in de komende weken.

Dit nieuwbouwproject betreft ongeveer 5.400 m² bruto-oppervlakte die wordt gebouwd op een terrein van zo’n 2.600 m² aan het Vergotedok, ter hoogte van de zwaaikom van het kanaal, dat eigendom is van de Haven van Brussel. Dit geplande gebouw zal bestaan uit een sporthal, een turnzaal, een klimzaal, padelterreinen en een cafetaria. Na de oplevering wordt het beheerd door Brussel-Stad.

Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort verduidelijkt dat “het gaat om een nieuw gewestelijk overheidsproject in de kanaalzone en een van de symboolprojecten van de eerste reeks Stadsvernieuwingscontracten. Het sluit perfect aan bij de filosofie van de stadsvernieuwingscontracten die door het Gewest opgestart en samen met de gemeenten ten uitvoer worden gelegd: tekorten op het vlak van openbare infrastructuur wegwerken en de stedelijke breuklijnen tussen wijken verkleinen. Het vervolledigt een belangrijke reeks initiatieven die bijdragen tot de vernieuwing van dit strategische gebied dat het kanaal vormt, ongeacht of zij uitgaan van de overheid (oprichting van het museum Kanal-Centre Pompidou, aanleg van het Beco-park, bouw van de Suzan Daniel-brug, enz.) dan wel van de privésector (ontwikkelingen in uitvoering op de site van Thurn & Taxis). Analyses van perspective.brussels in het kader van de gezondheidscrisis herbevestigen dat het bouwen van sportvoorzieningen een antwoord biedt op het gebrek aan sportfaciliteiten in de wijken in de kanaalzone en op die manier wordt het gebied tot leven gewekt door een heel ruim publiek aan te trekken.” Rudi Vervoort voegt eraan toe dat het “ook de bedoeling is om tussen de infrastructuur en de omgeving errond een wisselwerking te creëren. De infrastructuur zal worden opgebouwd in de hoogte en moet een iconisch gebouw voor Brussel en de kanaalzone worden.”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, bedankt de gewestregering “voor het vertrouwen dat zij stelt in de MSI door deze nieuwe opdracht toe te kennen”  en hij verheugt zich erover dat “de MSI opnieuw een rol kan spelen als coördinator van de Brusselse territoriale ontwikkeling, verantwoordelijk voor grote stadsontwikkelingsprojecten en de realisering van overheidsvoorzieningen voor het hele gewest. Deze toekomstige sportvoorziening bevestigt de veelzijdigheid van de MSI, die ook de coördinatie op zich neemt van projecten in de woningbouw en de bouw van culturele instellingen, mediabedrijven, universitaire instellingen en hulpdiensten. Zoals steeds hanteert de MSI daarbij een werkmethode die is aangepast aan de specifieke context van het project om de actie van de diverse betrokken partners zo goed mogelijk te coördineren. Zo zal de MSI voor dit project optreden als gedelegeerd opdrachtgever voor het Brussels Gewest en samenwerken met Brussel-Stad (dat de infrastructuur na de oplevering zal beheren) en met Urban.brussels (verantwoordelijk voor de stadsvernieuwingscontracten). De MSI was ook verantwoordelijk voor het bestek dat de regering deze donderdag heeft goedgekeurd en voerde daarvoor nauw overleg met deze twee partners, met de Brusselse bouwmeester en met de afdeling sport van perspective.brussels.”

"Voor ons is dit project essentieel omdat de wijk sinds aan aantal jaar in verandering is en we verheugen ons dat we, samen met het Gewest, het project van de stad op 10 minuten blijven ontwikkelen langs het kanaal. Het idee is dat de bewoners kunnen genieten van collectieve voorzieningen om zich te kunnen ontplooien in hun wijk. Woningen, een school, een crèche, openbaar vervoer en nu ook sportinfrastructuur zullen van deze wijk een bewoonbare en rustige zone maken", verheugt Burgemeester Philippe Close zich.

“Deze studie voor de bouw van gewestelijke sportinfrastructuur langs het kanaal toont de bereidheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om te investeren in de Noordwijk. De Stad Brussel is blij met deze nieuwe samenwerking, en is klaar om samen met het Gewest de sportieve noden van de inwoners van de wijk te bestuderen, waaraan dankzij dit ambitieuze Stadsvernieuwingscontract zal worden voldaan”, aldus eerste schepen en schepen van sport Benoit Hellings.