Kaart Satellite Text

Het kanaal in het middelpunt van het nieuwe Brusselse regeringsbeleid

 - ©ADT-ATO/Reporters

2014-07-20 – Het Kanaalgebied krijgt een belangrijke plaats in de algemene beleidsverklaring van de nieuwe Brusselse regering, die de minister-president zondag aflegde voor het gewestelijk parlement.

Nieuwe ruggengraat van het gewest

Zo stelt de verklaring onder andere: ”De Regering wil prioriteit verlenen aan de ontwikkeling van bepaalde wijken en daar vervolgens publieke middelen concentreren. Concreet zal de overheid voorrang geven aan de transformatie van de kanaalzone, als nieuwe ruggengraat van het Gewest, en aan de ontwikkeling van 10 nieuwe wijken. Wat mij betreft, wordt de vernieuwing van het kanaalgebied het symbool van het nieuwe Brussel!Langsheen het kanaal ligt het succes van het Brussel van 2025!”

Voor de minister-president is de kanaalzone“een territorium van 2.850 hectare met een enorm, maar onderbenut potentieel qua gronden, waarvan 313 hectare eigendom van de overheid. Maar ze is vandaag ook een breuklijn doorheen ons grondgebied en de meest zichtbare afdruk van de sociale en territoriale dualisering in ons Gewest. De Regering stelt zich tot prioriteit om deze zone om te vormen tot een nieuwe centraliteit op weg naar nieuwe plaatsen voor economische activiteiten en plaatsen om te leven, met woningen, scholen, voorzieningen en openbare ruimten. Dat is ook de reden waarom mijn Regering voortgaat met de inplanting van een museum voor moderne en hedendaagse kunst van internationale allure in de Citroëngarage aan het IJzerplein, dat de deuren moet openen nog vóór het einde van deze legislatuur. Deze prioriteit voor het kanaal vereist de concentratie van overheidsmiddelen over heel het kanaalgebied met als doel om tegen 2025 te zorgen voor minstens 200 hectare woonruimte (hetzij een potentieel van 25.000 nieuwe woningen), 200 hectare voor economische activiteiten met jobpotentieel en 200 hectare openbare ruimten, parken en tuinen. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken, gaat de Regering het Kanaalplan verder uitwerken zoals dit is opgestart na een internationale wedstrijd. Dit is een gigantische uitdaging die een nauwe samenwerking zal vergen van alle overheden, en dan in de eerste plaats van de gemeenten langs het kanaal”.

Bouw van tien nieuwe wijken

Tevens meldde de minister-president: “De Regering heeft 10 nieuw te bouwen wijken geselecteerd” waarvan meerdere in het Kanaalgebied: “de sites van Schaarbeek-Vorming en Tour & Taxis (…), de Zuidwijk, de site van het Weststation”. Hij voegde eraan toe: ”De verwezenlijking van deze wijken op braakliggende spoorgronden, te verstedelijken zones of reconversiesites vereist een globale en transversale strategie om de plaatselijke ontwikkelingsmogelijkheden vooruit te helpen. (…) Deze nieuwe wijken moeten immers de demografische en economische uitdagingen van ons Gewest opvangen. We hebben gewoon geen keuze: we moeten slagen! (…) Een aantal van deze projecten verkeert al in de planningsfase of in uiteenlopende stadia van de uitvoering, voor andere moet dit proces beginnen bij de aanvang van de legislatuur. De doelstelling is eenvoudig, maar essentieel! We moeten betaalbare en aangepaste woningen bouwen die beantwoorden aan de doelstelling van de sociale mix, nieuwe openbare ruimten en uitrustingen van algemeen nut, de vestiging van nieuwe ondernemingen in Brussel bevorderen, een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer waarborgen en de systematische aanleg een gescheiden fietspad. Daarom wordt het huisvestingsbeleid georiënteerd naar de bouw van 6.500 nieuwe openbare woningen die prioritair gelegen zullen zijn in deze nieuwe wijken. Daarom zullen sectorale economische polen worden uitgebouwd, onder meer bij de verwezenlijking van de nieuwe wijken. Ik denk bijvoorbeeld aan de mediapool bij Reyers en de logistieke pool op Schaarbeek-Vorming. Daarom zal de Regering nieuwe groene en openbare ruimten creëren in de prioritaire wijken, zoals het 10 hectare grote park bij Tour & Taxis, een openbaar stadspark op de Reyerssite, een groene- en recreatieruimte aan Beco West, en groene ruimten aan de Ninoofsepoort, Josaphat, het Weststation…”

Tot slot benadrukte de minister-president: ”Het feit dat de Regering haar acties en middelen in de eerste plaats toespitst op het kanaalgebied en de tien prioritaire ontwikkelingspolen, zal er haar uiteraard niet van weerhouden verder te gaan of te beginnen met de ontwikkeling van andere wijken om te voldoen aan de behoeften van ons Gewest”.