Kaart Satellite Text

Inhuldiging van een buurtfresco in Molenbeek

 - ©GB Molenbeek

2013-07-02 – De kunstenaars vertrokken van tekeningen afkomstig van buurtbewoners, -scholen en -verenigingen. Daarmee reproduceerden ze een tiental “mindmaps” van de wijk die de vorm van mozaïeken aannamen. Het werk bestaat uit 10 panelen van telkens 1,70 op 2,30 m en werd vanochtend door het schepencollege, het Collectief Sarendip en sommige van de deelnemers ingehuldigd, in samenwerking met deJeugdherberg “Génération Europe”, op de buitenmuur van deze jeugdherberg (Olifantstraat 4).

Een van de doelstellingen van dit kunstwerk is het tonen aan de voorbijgangers van de stedenbouwkundige, sociale en culturele troeven in het  historische centrum van Sint-Jans-Molenbeek. Het ontstond na de projectoproep aan de kunstenaars van Sint-Jans-Molenbeek in 2012, in het kader van het wijkcontract Cinema Belle-Vue. Het initiatief past in de continue opwaardering van de wijk, met zijn rijke architecturale en menselijke erfgoed. De kleurige beelden met hun positieve boodschap die gedeeltelijk door de inwoners zelf zijn gemaakt laten een nieuwe wind waaien door de wijk. Het geheel vrolijkt deze drukke straat helemaal op.

Het project is op een globale manier met de buurt verweven. Elk detail is zo ontworpen dat het echt voortspruit uit de wijk Cinema Belle-Vue en de buurt tot zijn recht doet komen. Er werden heel wat stappen gezet om het project lokaal te verankeren: gesprekken met de bewonersover het gebruik dat zij maken van hun wijk, verzamelen van keramiek, opleiding in de mozaïektechniek, aankoop van materiaal in winkels van Molenbeek, participatie van de bewoners bij de uitvoering van het kunstwerk, herstelwerkzaamheden van de muur met een Molenbeekse firmavoor het kunstwerk geplaatst werd.

Ook de keuze voor mozaïek is het resultaat van een brainstorm over de milieu-impact van het kunstwerk op zijn omgeving. Dankzij het hergebruik van de oude faiencetegels is mozaïek inderdaad een duurzame techniek.