Kaart Satellite Text

Inhuldiging van Loods C van MABRU, een voorbeeldgebouw

 - ©ADT-ATO/Reporters

2013-06-18 – Vandaag werd ‘Loods C’ van Vroegmarkt MABRU ingehuldigd in aanwezigheid van onder meer de gewestministers bevoegd met Leefmilieu  en Economie.

Deze koel- en opslagplaats is één van de laureaten van de projectoproep ’Voorbeeldgebouwen’ van Leefmilieu Brussel. De bouwheren en de ontwerpers zijn erin geslaagd het verbruik van deze loods drastisch te verminderen.

Dit project heeft ook een subsidie ontvangen in het kader van de projectoproep ’Brussels Greenfields’, die ertoe strekt bodemsanering te financieren met het oog op de ontwikkeling van economisch projecten op de terreinen in het Kanaalgebied.