Kaart Satellite Text

Molenbeek: eerste "gedeelde ruimte" in Brussel

 - ©Beliris

2014-06-20 – Vandaag werd de Gemeenteplaats van Molenbeek ingehuldigd na 8 maanden van inrichtingswerken. Op 4 november vorig jaar startten de werken voor de heraanleg van dit plein. Een bedrag van 2.000.000 euro werd uitgetrokken voor die werken, die worden geleid en gefinancierd door Beliris* in partnerschap met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente, in het kader van het wijkcontract "Cinéma-Belle-Vue".

Voor de heraanleg koos het architectenbureau A-Practice voor het principe van de gedeelde ruimte. Hierbij krijgt de zone geen specifieke bestemming, zodat het een echt gedeelde openbare ruimte kan zijn. Het plein is een ontmoetingsplaats voor bewoners, handelaars en organisatoren van publieksevenementen zoals het festival MolenZik dit weekend.

In de zone geldt een snelheidsbeperking van 20 km/u. Er zijn nauwelijks signalisaties en markeringen aangebracht, waardoor gebruikers vanzelf beter opletten en de veiligheid in de zone wordt verhoogd. Doordat mensen de neiging hebben om trager te gaan rijden, kan het aantal ongevallen worden verminderd.

Concreet bestaat het plein uit 205.000 straatstenen in natuursteen van Europese oorsprong, die een ruimte vormen waar voetgangers, fietsers en automobilisten samen gebruik van maken. Het plein heeft geen hoogteverschillen meer zodat het beter toegankelijk is voor rolstoelgebruikers en mensen met kinderwagens. Op het plein zal het opnieuw elke donderdag en zondag markt zijn, en alles werd ontworpen om het de marktkramers gemakkelijker te maken: bij de inplanting van bomen en banken werd rekening gehouden met de afmetingen van de kramen, er zijn ingegraven aftappunten voor stroom, nergens boordstenen en in de toekomst zal de plaats van de kramen worden aangeduid met een markering. Tot slot kwamen er enkele verlichtingen om de elementen van het plein te accentueren, multifunctionele banken in een modern design en nieuwe bomen (haagbeuken en een eik).

Omdat er nog een aantal kleine werken moeten worden voltooid, heeft de gemeente beslist om de zone gedurende de zomer af te sluiten voor het verkeer. In september gaat het plein opnieuw open voor het verkeer, volgens het principe van een woonerf (verkeer in twee richtingen toegelaten, max. 20 km/u, parkeren verboden uitgezonderd om te laden en lossen). De gemeente onderzoekt ook de mogelijkheid om een wegneembare voorziening te plaatsen om de zone op bepaalde uren van de dag of nacht of ter gelegenheid van tijdelijke evenementen af te sluiten voor het verkeer.

(*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.