Kaart Satellite Text

Molenbeek op zoek naar gebruikers voor de voormalige Belle-Vue-mouterij

Zicht op de Belle-Vue-brouwerij vanaf de andere kant van het kanaal. - ©AC-GB Molenbeek

2014-11-05 – In het kader van het renovatie van de voormalige Belle-Vue-brouwerij aan de Henegouwenkaai 41-43 zoekt de gemeente Sint-Jans-Molenbeek kandidaten voor de tweeënhalve verdiepingen die nog een bestemming moeten krijgen binnen de oude mouterij.

De volgende functies zijn al aanwezig op de site: een sociale-economierestaurant, een hammam, een bedrijfsincubator in de creatieve sector, een opleidingscentrum en een hotel waar leerlingen in toerisme- en hotelrichtingen stage kunnen lopen.

Aanvragen moeten uiterlijk 28 november 2014 bij het gemeentebestuur binnen zijn(lees hieronder).

Kenmerken van de ruimte

Het gebouw wordt gerenoveerd volgens zeer lage energienormen. De resterende ruimte in dit gebouw heeft de volgende kenmerken:

 • De ruimte wordt casco opgeleverd, als een gesloten ruwbouw waarin onder meer het sanitair, de ventilatiegroepen en –netwerken, de contactdozen, schakelaars, verlichting en parlofonen/videofonen nog moeten worden geïnstalleerd.
 • De respectieve oppervlakten bedragen 184 m² (1e verdieping), 568 m² (2e verdieping) en 587 m² (3e verdieping).
 • De ruimte is onmiddellijk beschikbaar om gehuurd te worden.
 • Er is een receptie voor het hele gebouw op de gelijkvloerse verdieping van de mouterij.

 

Beoogd gebruik

De gemeente Sint-Jans-Molenbeek ondersteunt eerst en vooral projecten in de sector van de horeca, cultuur, toerisme en sociaal-professionele inschakeling. Tevens geeft de gemeente voorkeur aan functies met avond- en weekendactiviteiten zodat er ook leven is in het gebouw buiten de kantooruren. Om dezelfde reden is gebruik voor het opslaan van materiaal niet wenselijk.

Band met de gemeente en huur

De gemeente is eigenaar van het Belle-Vue-gebouw. Volgens het soort gebruik kunnen er verschillende overeenkomsten worden gesloten met de gemeente (gebruiksovereenkomst, handelshuurovereenkomst …). Aan de gebruikers wordt een huur gevraagd, evenals gemeenschappelijke onkosten voor het beheer van de hele site. Meer informatie daarover volgt na ontvangst van de aanvragen.

Intentienota

De initiatiefnemers van projecten die interesse hebben voor deze ruimte wordt verzocht dit kenbaar te maken via een intentienota met vermelding van: 

 • Een korte beschrijving van hun project.
 • Hun motivatie.
 • Een planning voor de inrichting.
 • De statuten van hun onderneming /vereniging.

 

De aanvragen worden op basis van de volgende criteria beoordeeld:

 • De afstemming van het project op de genoemde sectoren.
 • De relevantie van de motivatie.
 • Gebruik van de ruimte ‘s avonds en in het weekend.
 • Financieel vermogen van de initiatiefnemer van het project.
 • Openheid naar de wijk.
 • Realistische planning van de inrichting.

 

Aanvragen kunnen als volgt bezorgd worden:

 • voor de uiterlijke datum en tegen ontvangstbewijs bij het gemeentesecretariaat (2e verdieping van het gemeentehuis),
  Graaf van Vlaanderenstraat 20, 1080 Brussel (Sint-Jans-Molenbeek).
  met referentie: Afdeling Gesubsidieerde Projecten – Bureau 33 – Kandidatuuroproep – Belle-Vue-project.
 • per e-mail naar bellevue.1080@molenbeek.irisnet.be.

 

De aanvragen moeten uiterlijk 28 november 2014 binnen zijn bij het gemeentebestuur, hetzij op het hiervoor vermelde adres hetzij per e-mail.

 

Bezoek en inlichtingen

Er kunnen bezoeken worden georganiseerd op vraag van geïnteresseerden die een aanvraag willen indienen.

Voor alle bijkomende inlichtingen over de huur van de ruimte of een bezoek aan het gebouw kunt u zich wenden tot David Alsembach, opdrachthouder Belle-Vue, op 02.600.49.42 (van maandag tot vrijdag tussen 9u en 17u) of via e-mail op het adres: bellevue.1080@molenbeek.irisnet.be.