Kaart Satellite Text

Nelson Canal Hotel landt op de site van de brouwerij Belle-Vue

Schets van het toekomstig hotel langsheen het kanaal. - ©A2M sprl

2012-01-26 - De eerste steen van het Nelson Canal Hotel werd vandaag gelegd door de burgemeester van Sint-Jans-Molenbeek, en door de privé investeerders die verantwoordelijk zijn voor de herbestemming van dit gedeelte van de beroemde brouwerij Belle-Vue.

In 2009 hebben drie Brusselse investeerders (de Heren Christophe d'Ansembourg, Nicolas de Bellefroid en Jean-Paul Pütz), gelijktijdig met de Gemeente Sint-Jans-Molenbeek, de welbekende brouwerij Belle Vue van de Belgische groep InBev, die zich langsheen het kanaal te Sint-Jans-Molenbeek bevindt nabij de Ninoofsepoort, opgekocht.

Het gaat hier om een ingrijpende operatie, waarbij het een gezamenlijke wens is om aan dit gebouw een nieuwe bestemming te geven, en een toekomst die verankerd is in de vernieuwing van de wijk van de hoofdstad.

·         Wat de Gemeente betreft, komt het erop aan een innoverend project te ontwikkelen, waarbij stadsvernieuwing, valorisatie van het industrieel en historisch patrimonium, energetische performantie (gebouw met een voorbeeldfunctie), socio-professionele inschakeling en toeristische uitstraling van Sint-Jans-Molenbeek samengaan. Het gaat hier om de Hotelruimte Belle-Vue. Concreet houdt dit in dat er 29 hotelkamers zijn, een seminariezaal, en lokalen bestemd voor opleiding tot hotel- en toerismeberoepen. Dit grootscheeps project werd tot stand gebracht met de steun van de Europese Unie (EFRO 2013), de Federale overheid (Programma Grootstedenbeleid) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De werken zullen in het voorjaar van 2012 starten.

·         Wat Nelson Canal betreft, worden aan de hotelfunctie de functies huisvesting en vrijetijdsbesteding gekoppeld. In het hoofdgebouw zal een hotel van 150 kamers worden ingericht, dat een zeer lage hoeveelheid energie vereist. De groep Meininger, een Duitse hotelhouder, neemt het gebouw in leasing, en zal haar concept inzake het hotelwezen voor jongeren en jonge gezinnen uitbaten. De groep Meininger, die een vijftiental hotels bezit in Duitsland en Oostenrijk, maar ook in Londen, en binnenkort in Barcelona en Amsterdam, heeft haar steven gewend richting België. Hiermee zet ze haar «success story» voort in de wereld van het alternatief, kwalitatief hoogstaand hotelwezen. Er zal eveneens een gebouw met 14 passieve woningen worden opgericht. De keuze werd gemaakt om de gebouwen tegenover de kade, die recenter zijn, en een beetje triest, af te breken, om op die manier de site te laten aansluiten op de stad, op de kaden en het water. Door de landschappelijke inrichting van de omgeving van het hotel en de woningen zal het architecturaal patrimonium van het hotel beter tot uiting komen. Deze zal er ook voor zorgen dat de site kan ademen. Ten slotte zal het derde gebouw met de beroemde gevel, die het reclamebord van Belle-Vue Kriek draagt, worden bestemd voor voorstellingen, concerten en kunst. Het einde van de werken is voorzien medio 2013.