Kaart Satellite Text

Nieuw logistiek centrum van AZG langs het kanaal

 - ©Ikram Ngadi/MSF

2012-08-22 - MSF Supply, het bevoorradingcentrum van Artsen Zonder Grenzen, heeft dinsdag zijn nieuwe opslagplaats en kantoren in Neder-Over-Heembeek ingewijd, in aanwezigheid van de Minister van Economie en Werkgelegenheid. Op de vorige locatie, in Merchtem, beschikte MSF Supply over 6.500 m². De nieuwe loodsen in de havenzone bieden 13.000 m², met de mogelijkheid om met nog eens 3.000 m² uit te breiden. Ook het honderdtal medewerkers is verhuisd naar de nieuwe stek. De verhuis was noodzakelijk geworden door de snelle groei van MSF Supply, het gevolg van de groei van de activiteiten van Artsen Zonder Grenzen wereldwijd.

“De activiteiten van Artsen Zonder Grenzen worden steeds geavanceerder, met bijvoorbeeld de ontplooiing van volledig toegeruste ziekenhuizen in het veld, zegt Jean Pletinckx, directeur Logistiek van Artsen Zonder Grenzen en afgevaardigd bestuurder van MSF Supply. Dankzij deze nieuwe vestigingsplaats zal MSF Supply zijn activiteiten verder kunnen ontwikkelen met het professionalisme dat nodig is om te kunnen beantwoorden aan de noden van de projecten van Artsen Zonder Grenzen, en om zo snel mogelijk te kunnen reageren bij noodsituaties zoals natuurrampen of gewapende conflicten. We kunnen binnen de 24 uur reageren op een grote risis en binnen de 48 uur op twee crisissen die gelijktijdig zouden plaatsvinden.”

“Zo hebben we in het kader van de crisis in Zuid-Sudan dit jaar al 255 ton materiaal verstuurd, zegt Stefaan Phlips, afdelingsdirecteur van MSF Supply, onder meer medisch materiaal, tenten en waterzuiveringsinstallaties.”

Maar de verhuis staat ook toe om MSF Supply fysiek dichter bij het Brusselse hoofdkwartier van Artsen Zonder Grenzen te brengen (in Jette) en bij het opleidingscentrum EBC, dat sinds kort gevestigd is in de Haven van Brussel, vlakbij Thurn & Taxis.

“Daarmee bevestigt Artsen Zonder Grenzen ook het belang van Brussel als operationele draaischijf van de beweging,onderstreept Jean Pletinckx nog. In de toekomst zal ook de hoofdzetel verhuizen, binnen Brussel weliswaar, want het gebouw in Jette is te klein aan het worden.”

Met de verhuizing heeft MSF zich ook geëngageerd bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn containers die voor het maritiem transport bestemd zijn langs het kanaal te vervoeren. Dat zal heel wat verkeer over de weg uitsparen. De verhuizing van MSF Supply is mee mogelijk gemaakt door de steun, onder anderen, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Haven van Brussel. Aldus de Minister van Economie en Werkgelegenheid “dit logistieke centrum verwelkomen in het Brussels Gewest, is een gebeurtenis dat ons om verschillende redenen blij stemt. In de eerste plaats omdat deze vestiging eens te meer aantoont dat Brussel aantrekkelijk blijft voor alle soorten ondernemingen en de middelen kan bieden die noodzakelijk zijn voor hun groei. (…) En de uitdaging was groot aangezien er een grote logistieke ruimte gevonden moest worden, wat zoals u wel kan vermoeden, moeilijk is in een sterk verstedelijkt Gewest zoals Brussel. Ik ben dus zeer blij dat het ons gelukt is om een vastgoedvoorstel te doen dat niet onderdoet voor de grote beschikbare ruimten aan de rand van ons Gewest.