Kaart Satellite Text

Open Urban Day in het kanaalgebied

Open Urban Day in het kanaalgebied

2015-08-19 - Op 14 oktober 2015 organiseert  het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in samenwerking met het Directoraat-generaal regionaal beleid en stadsontwikkeling van de Europese commissie en het Comité  van de Regio’s tijdens de Open Days 2015 voor de eerste maal een “Open Urban Day”.

Tijdens deze “Open Urban Day” worden verschillende conferenties en bezoeken georganiseerd in het Brussels kanaalgebied.

Naar aanleiding van het evenement organiseert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de conferentie “The Brussels Canal Area: The dynamics of an urban renovation”. De conferentie wil een inzicht bieden in de visie en de strategie die aan de basis ligt van de ontwikkeling van het kanaalgebied. Tijdens deze conferentie zullen de verwezenlijkingen uit het verleden, de huidige als de toekomstige projecten kunnen daarbij worden belicht. De ontwikkelingen langsheen het kanaal zullen worden vergeleken en getoetst aan ontwikkelingen in steden met belangrijke ontwikkelingsprojecten langs het water zoals Gent en Hamburg. Deze conferentie wordt georganiseerd op 14 Oktober van 11:15 tot 13:00 in het auditorium van het BEL (Thurn & Taxis site),

Om deel te nemen aan de conferentie of aan één van de bezoeken is het mogelijk om zich te registreren via http://ec.europa.eu/regional_policy/opendays/od2015/index.cfm. Op deze website vindt u ook meer informatie over de Open Days 2015 in het algemeen en over de OPEN urban DAY” in het bijzonder.