Kaart Satellite Text

Openbaar onderzoek naar BBP Biestebroek

Openbaar onderzoek naar BBP Biestebroek

2016-07-20 – Het ontwerp van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) Biestebroek en het milieueffectenrapport (MER) worden onderworpen aan een openbaar onderzoek, dat loopt van 30 augustus tot 30 september 2016.

Tijdens het openbaar onderzoek kan het dossier worden geraadpleegd bij de dienst Stadsontwikkeling, Van Lintstraat 6 in Anderlecht (2de verdieping), van maandag tot vrijdag tussen 8.30 en 11.30 uur en op maandag van 18 tot 20 uur. Opmerkingen en bezwaren over het dossier kunnen schriftelijk worden gericht aan het College van Burgemeester en Schepenen (Raadsplein 1, 1070 Anderlecht) of via mail aan de dienst Stadsontwikkeling : stadsontwikkeling@anderlecht.brussels, uiterlijk op 30 september 2016.

Tijdens het openbaar onderzoek kan elke persoon schriftelijk aan het College van Burgemeester en Schepenen vragen om gehoord te worden door de overlegcommissie, die bijeenkomt op dinsdag 18 oktober 2016.

Er vindt een info-avond plaats op 8 september 2016 om 18 uur in het Participatiehuis (Wayezstraat 94, 1070 Anderlecht).

De documenten van het BBP zijn beschikbaar via http://participation-anderlecht.be