Kaart Satellite Text

Pilootoperatie voor het transport over de waterweg

 - ©www.watertruck.eu

2012-06-08 -  De Haven van Brussel, de Brussels Minister van Vervoer en het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) hebben vandaag de resultaten voorgesteld van de pilootoperatie die in het kader van het project Watertruck gevoerd werd en bedoeld was om slib, afkomstig van het zuiveringsstation Noord, Aquiris over de waterweg af te voeren. De resultaten van deze operatie zijn zeer positief en tonen aan dat dit type transport over de waterweg, op een duurzame wijze, kaningezet worden.

Watertruck wil vrachtvervoer over kleine binnenwateren verder ontwikkelen en optimaliserendoor de introductie van een nieuw vaarconcept bestaande uit een duwboot en aangepaste duwbakken (www.watertruck.eu). Deze pilootoperatie behelst een investering van 40.000 euro, waarvan de helft gefinancierd wordt door Europese fondsen uit het programma INTERREG IVb.

Voor deze test moest het slib afkomstig van het zuiveringsstation naar de containerterminal van de Haven van Brussel overgebracht worden om het daar dan over te laden in duwbakken. Deze duwbakken zijn van daaruit naar Luik vertrokken waar het slib in het productieproces van cement gebruikt wordt. Omvan dit transport over de waterweg een duurzaam transport te maken zijn investeringen nodig teneinde het inladen van het slib vlakbij het zuiveringsstation, dat langs het kanaal niet ver van de Budabrug gevestigd is, toe te laten. De kanaaloever zal op deze plek heringericht moeten worden evenals een infrastructuur die het laden op duwbakken toelaat. De verschillende partners betrokken bij deze pilootoperatie zullen de koppen bijeen steken om een conventie betreffende de modaliteiten van deze investering af te sluiten.

Op dit ogenblik worden er jaarlijks zowat 20.000 ton slib over de weg afgevoerd. Wanneer dit transport stelselmatig over de waterweg zou kunnen gebeuren, zouden er zowat 2.000 vrachtwagenritten vermeden kunnen worden: dat is 300 ton CO2 en levert een besparing op van 70.000 euro aan externe onkosten.

Philippe Matthis, adjunct-directeur-generaal van de Haven van Brussel verklaarde ter gelegenheid van de presentatie van de resultaten van het pilootproject: «Het succes van deze test, die de deelname van de Haven van Brussel in het project Watertruck uitmaakt, toont aan - voor zover dat nodig is - dat de modal shift van wegverkeer naar de waterweg, niet alleen beter is voor het leefmilieu maar ook economisch leefbaar. De doelstelling van de Haven van Brussel en van alle partners, is een duurzame ontplooiing van slibtransport over de waterweg mogelijk te maken. Wij zullen dus in samenspraak met Aquiris en met vervoerder Sede, evalueren welke infrastructuur nodig is om deze overslag te kunnen doen.»