Kaart Satellite Text

Subsidie van 140.000 euro voor het «Brussels Centrum voor Mode en Design»

De pop-up store «Brussels boutikq». - ©MODO Brussels

2011-12-16 - De Brusselse regering heeft beslist om een subsidie van 140.000 euro aan de vzw « Brussels Centrum voor Mode en Design » toe te kennen voor het in goede banen leiden van haar actieplan voor het jaar 2012.
Het idee voor een « Brussels Centrum voor Mode en Design » is geboren uit de conclusies van het themajaar dat in 2006 aan Mode en Design werd gewijd. Sinds 2010 hebben het Brussels Gewest en de Stad Brussel de handen in elkaar geslagen om op een zinnebeeldige plek een pleisterplaats te ontwikkelen die de mode en design professionals moet bijstaan. Dit nieuwe centrum zal niet enkel de steun en initiatieven inzake ondersteuning en bijstand voor de ontwikkeling van deze twee, voor Brussel, uiterst belangrijke creatieve sectoren coördineren, het is ook geroepen om een sleutelrol te spelen voor de internationale promotie van Brussel met zijn vele ontwerpers.
In afwachting van de volledige renovatie van het gebouw gelegen aan de Nieuwe Graanmarkt, heeft de vzw « Brussels Centrum voor Mode en Design », gedurende de duur van de werken, onderdak in de lokalen van het Bedrijvencentrum van de Dansaertstraat gevonden. Ze zal in de komende weken het gezelschap krijgen van teams van twee andere bijzonder belangrijke actoren binnen deze sectoren, de vzw Modo Brussels en Design in Brussels.
De subsidie van 140.000 euro die door Brussels Minister van Economie en Tewerkstelling aan het BCMD werd toegewezen, zal haar toelaten om de volgende hoekstenen van haar Actieplan 2012 tot stand te brengen:
1.    De ontwikkeling van een «Economisch loket», dat moet waken over de groei van de twee sectoren, door het aanbieden van een algemene economische begeleiding: gespecialiseerde coaching in mode en design, maandelijkse programmering van seminaries, ontmoetingen tussen ontwerpers en ondernemingen, uitnodigingen van internationale uitgevers, begeleiding van projecten door het lokale economieloket en het BAO...
2.    De ontwikkeling van de «Pool werkgelegenheid», die de inschakeling van jonge designers en modeontwerpers in het economische circuit en op de arbeidsmarkt moet bevorderen. Onder de specifieke instrumenten die zullen ontwikkeld worden, kunnen we de steun voor de realisatie van lookbooks citeren, de ontwikkeling van een specifieke documentatieruimte, het beheer van residenties en de oprichting van een excellentiecentrum gewijd aan de professionele inschakeling in de beroepen van mode en design...
3.    De ontwikkeling van communicatiemiddelen.

Volgens de Minister van Economie, «de sectoren van Mode en Design zijn voor Brussel niet uitsluitend economische sectoren die rechtstreeks en onrechtstreeks werkgelegenheid in Brussel scheppen, vooral dan in beroepen die speciaal voor het Gewest van belang zijn zoals de handel, de ambachten, de innovatie en het toerisme; het zijn ook twee sectoren die actief bijdragen aan het oppoetsen van het nieuwe imago van ons Gewest, dat van een gewest dat beweegt, met lef, vindingrijk, resoluut hedendaags. In deze zin leveren de ontwikkeling en de promotie van deze twee sectoren een winst aan imago en reputatie op, een soort van « Brussels Touch », die nu en in de toekomst nog meer positieve gevolgen zal hebben, waar de hele economie en alle ondernemingen gelegen in het Brussels Gewest, vooral dan op de buitenlandse markten, voordeel kunnen uit halen».

Meer info: www.cerexhe.irisnet.be.