Kaart Satellite Text

Vergadering van ‘veerkrachtige steden’ inThurn & Taxis

Vergadering van ‘veerkrachtige steden’ inThurn & Taxis

2014-12-10 – Het colloquiumResilient Cities: Novel tools for local authorities’ wordt georganiseerd door Leefmilieu Brussel in samenwerking met EBN, the European Business and Innovation Centre Network in de gloednieuwe kantoren van Leefmilieu Brusselop Thurn & Taxis in Brusselop 13 januari 2015. Het TURAS-initiatief (Transitioning Towards Urban Resilience And Sustainability) wordt gecoördineerd door UCD- University College Dublin en gefinancierd door de Europese Commissie.

Meer dan 50% van de wereldbevolking leeft in stedelijk gebied. Tegen 2050 zal dit bevolkingsaandeel 70% bedragen. Deze periode van ongekende stadsgroei, bovenop de impact van de klimaatverandering, houdt een enorme milieu-uitdaging in voor de Europese steden. De uitdagingen zijn veelvuldig en afschrikwekkend, van het verlies van stedelijke biodiversiteit en het toegenomen overstromingsrisico tot de gestaag toenemende druk van de stad op de omliggende landelijke gebieden.

Als antwoord op deze toestand hebben de lokale bewindslieden van 10 Europese steden de voorbije drie jaar nauw samengewerkt met onderzoekers en businesspartners. Het doel was nieuwe tools en innovatieve benaderingen aan te reiken waarmee de Europese steden veerkracht kunnen opbouwen van binnen uit. Tijdens het event ‘Resilient Cities: Novel tools for local authorities’ zullen de lokale bewindslieden van Dublin, Stuttgart, Londen, Rome, Brussel, Sofia en Rotterdam voor de eerste keer enkele resultaten van deze samenwerking voorstellen en samen met u mogelijkheden zoeken om hun ervaringen en resultaten te delen met andere geïnteresseerde steden.

Inschrijven kan tot 23 december 2014 via deze link