Kaart Satellite Text

Voorstelling Kanaalplan tijdens MIPIM

Voorstelling Kanaalplan tijdens MIPIM

2014-03-13 – Op donderdag 13 maart gaf de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tijdens de MIPIM-beurs 2014 een overzicht van de mogelijke ontwikkelingen voor het Kanaalgebied. Dat deed hij samen met Alexandre Chemetoff, de stedenbouwkundige die verantwoordelijk is voor het Kanaalplan. De presentatie ging dieper in op de projecten voor Biestebroeck, Birmingham en Vergote. Dit zijn drie van de 6 pilootprojecten die de Brusselse Hoofdstedelijke Regering op 26 september 2013 heeft vastgelegd in het Kanaalplan.

Het Kanaalplan moet een operationeel antwoord bieden op de behoeften die voortvloeien uit de bevolkingsgroei en bevat een aantal doelstellingen: de versterking van de woonfunctie en de economische activiteiten op zo’n manier dat iedereen er baat bij heeft, de integratie van die functies in het stadsweefselen een verbetering van de openbare ruimte, zodat het kanaal een verbinding tussen de wijken kan vormen.

Alexandre Chemetoff heeft een potentiële oppervlakte van 313 ha afgebakend, voor het overgrote deel in handen van de overheid, om deze doelstellingen te bereiken.

De gepresenteerde voorstellen vertrekken vanuit het standpunt dat de woonfunctie en economische activiteiten elkaar niet uitsluiten. De stedelijke dichtheid van het Brussels Gewest moet omhoog, daar kunnen we niet om heen. Er is evenwel een dubbele voorwaarde aan verbonden: de stedelijke integratie van de verschillende functies met het oog op meer woningen én meer banen voor de Brusselaars.

Deze voorstellen kaderen bovenal in een coherente, globale en ambitieuze ontwikkelingsvisie. Daarover moet nu een dialoog op gang komen die moet leiden tot de verwezenlijking van concrete projecten.

In de woorden van de minister-president: Alle betrokkenen moeten hun verantwoordelijkheid opnemen. De ontwikkeling van het kanaalgebied moet een gemeenschappelijk streefdoel zijn, dat alle stakeholders verenigt,   zowel bij overheid als in de privésector, actief in de woonsector of in de economische branche.”