Kaart Satellite Text

Vossenplein: de handel verfraait de leefomgeving

 - ©Brussel Stad

2013-10-04 – De oude brandweerkazerne, een van de parels van het Vossenplein, werd woensdag door deschepen van Stadseigendommen en van Economische Zaken van de Stad Brussel plechtig heropend. Dankzij de nauwe samenwerking met Atrium (het Regionaal Agentschap voor de Handel) kon de Grondregie van de Stad dit waardevolle gebouw in de populaire winkelbuurt weer in ere herstellen. Er komen dagelijks ongeveer 6.500 voetgangers in de Hoogstraat, in de Blaesstraat en op het Vossenplein.

De brandweerkazerne van Joseph Poelaert werd in 1853 gebouwd op het Vossenplein. In 1982 werd de kazerne te klein voor de brandweerlui, die daarop verhuisden naar de Helihavenlaan. In de loop van de jaren ’80 werd de kazerne omgebouwd in 71 woningen en 23 winkels (inclusief de 6 op het Vossenplein en in de Vossenstraat). 

De renovatie van het gebouw begon in maart 2011 en bestond uit twee delen.

  • Er werd een hek geplaatst om de overlast door hinderlijk gedrag te beperken. De binnenplaats is nu nog enkel overdag geopend voor het publiek, maar ’s avonds alleen nog toegankelijk voor bewoners met een badge. De gangen langs de gevels werden verwijderd waardoor de handelszaken een goede meter ruimte wonnen en zichtbaarder zijn voor de voorbijgangers. Met het oog op de architecturale harmonie werden de klinkers vervangen door straatstenen.
  • Het centrale paviljoen werd volledig omgebouwd tot een horecagelegenheid.

De kosten van de operatie voor de Grondregie bedroegen 4.341.880 euro. 

Een enquête van Atrium in de wijk (onder handelaars en klanten) peilde naar de verwachtingen van de bezoekers aan de buurt. Daaruit bleek dat zij kwaliteitsvolle winkels willen op het gebied van creatieve recyclage en hergebruik, in relatie met de rommelmarkt en met het accent op duurzaamheid. De elf winkels op het binnenplein verkopen gerecycleerde objecten of objecten gemaakt van gerecycleerde spullen, die soms een andere functie hebben gekregen. Bijvoorbeeld: kleren van gerecupereerd textiel, de verkoop van meubelen, decoratie, juwelen, verlichting, transformeren van oude voorwerpen of  kunstwerken gemaakt van herbruikbare materialen.

Aan de wedergeboorte van de oude kazerne werd actief meegewerkt door de Association des Amis du Vieux Marché en de Vereniging van de Handelaars van de Bruegelwijk en de Marollen, die bijdragen tot de dynamiek in deze wijk.