Kaart Satellite Text

Woningen, scholen, voorzieningen en handelszaken gepland in het Biestebroekdok

 - ©rudivervoort.be

2017.12.11 - Op donderdag 7 december keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het bijzonder bestemmingsplan (BBP) ”Biestebroek“ goed.

Dat plan beoogt het gebied tussen de Industrielaan en het kanaal op het grondgebied van de gemeente Anderlecht een stedelijke invulling te geven. Het past in de dynamiek van het Kanaalplan dat de Brusselse Regering heeft opgestart om de omgeving rond het kanaal opnieuw te laten aansluiten op de stad, mét behoud van de economische activiteit.

Het is de bedoeling om de volledige perimeter op basis van het BBP te herwaarderen en er een nieuwe dynamiek op gang te brengen. Zo moet een nieuwe gemengde wijk ontstaan met zowel productieactiviteiten als huisvesting. De twee oevers worden met elkaar verbonden en het kanaal wordt getransformeerd tot een spil van economische en logistieke activiteiten, die een kwaliteitsvolle openbare ruimte biedt aan de bewoners.

Bijzondere aandacht gaat uit naar de vermenging van functies, waarbij ernaar gestreefd wordt de haven- en productieactiviteiten beter in te passen in het stadsweefsel.

“Concreet zal dit bijzonder bestemmingsplan leiden tot de bouw van 370.000 m² woningen, 30.000 m² voorzieningen, 30 tot 40.000 m² productieactiviteiten, 15 tot 30.000 m² kleinhandel en kwaliteitsvolle groene ruimten. In de perimeter worden drie scholen en zo’n 3.700 woningen gepland om een antwoord te bieden op de bevolkingsgroei in ons gewest. Op termijn zal dit gebied ongeveer 10.000 nieuwe inwoners tellen“, aldus een tevreden Minister-President Rudi Vervoort.