Kaart Satellite Text

Zuidwijk: richtschema goedgekeurd in eerste lezing

 - ©ADT-ATO/Reporters

2015-04-30 – De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft het richtschema voor de wijk van het Zuidstation goedgekeurd in eerste lezing. Dit document schetst de ontwikkeling van deze wijk tegen 2020 en 2030.

Het richtschema is gerealiseerd in overleg met de gewestelijke en gemeentelijke overheden, de NMBS en de operatoren van het openbaar vervoer. Het is gebaseerd op de gedeelde ambitie om de functiemix in de wijk te versterken en de buurt aangenamer en levendiger te maken, ten voordele van de bewoners, de Brusselaars in het algemeen en de gebruikers van het station. Er gaat vooral veel aandacht naar de herwaardering van de openbare ruimte en de verbetering van het intermodale knooppunt.

Tegen 2020 en 2030 moet de uitvoering van het richtschema leiden tot de bouw van woningen en voorzieningen en de herinrichting van de openbare ruimte van dit centrale punt in Brussel, met oog voor een rationeel beleid op het vlak van kantoorbouw.

De opdrachtgever van dit project is een team bestaande uit het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (mandataris), de Directie Studies en Planning van Brussel Stedelijke Ontwikkeling en de directie Strategie van Brussel Mobiliteit. Deze samenwerking illustreert de noodzaak van een nauwe relatie tussen het stadsproject, het mobiliteitsproject en de strategische en operationele stedenbouwkundige aspecten. De projectleiding is in handen van het architectuur- en stedenbouwbureau l’AUC, dat in september 2013 werd geselecteerd na een internationale wedstrijd.

Het project is besproken met de operatoren die verantwoordelijk zijn voor de herontwikkeling van de wijk, onder meer via een begeleidingsproces van de vastgoed- en mobiliteitsprojecten die in de wijk lopen.Dit werk wordt de komende maanden voortgezet met het oog op de goedkeuring in tweede lezing van het richtschema, de omzetting naar een BBP en de verlening van de vergunningen die in overeenstemming moeten zijn met de oriëntaties van het richtschema.

Meer info: www.adt-ato.brussels