Kaart Satellite Text

Zuidwijk: nieuw team voor stedelijk project

 - ©ADT-ATO (C.P.)

2013-10-02 - De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest had deze voormiddag een eerste constructieve gedachtewisseling met het team dat is geselecteerd om een richtschema voor de Zuidwijk uit te werken. De aanstelling volgt op de internationale wedstrijd die de minister-president uitschreef, samen met de minister van Openbare Werken en de staatssecretaris voor Mobiliteit (*).

De opdracht van het team is het uitwerken van een richtschema voor de Zuidwijk waarin zowel de stedenbouwkundige aspecten als mobiliteit aan bod komen. Dit wordt een gemeenschappelijk project, waarin wordt samengewerkt met alle actoren uit de wijk, waaronder in de eerste plaats de NMBS. Zo moeten de juiste omstandigheden ontstaan voor de ontwikkeling van een echte multifunctionele wijk, de versterking van de kantoorsector en de verbetering van de mobiliteit rond het Zuidstation. Bijzondere aandacht zal gaan naar het intermodale knooppunt dat het Zuidstation vormt, als toegangspoort tot de hoofdstad. Daarnaast zal het team de volgende tien jaar de ontwikkeling van de projecten in de wijk begeleiden en op die manier de identiteit en de vitaliteit ervan mee helpen vormen.

Het multidisciplinaire team staat onder leiding van Djamel Klouche van het l'AUC/l’AUC AS met NFA (stedenbouw en architectuur), Bureau Bas Smets (landschapsarchitectuur), EGIS (mobiliteit), EGIS Conseil (stedenbouwkundige programmatie en vastgoedexpertise), Transsolar (duurzame ontwikkeling), BG (stabiliteit, bijzonder technieken), 8-18 (verlichting) en Encore (grafische vormgeving, stedelijke bewegwijzering).

Het project is een uiting van de gemeenschappelijke wens van de minister-president, de minister van Openbare Werken en de staatssecretaris voor Mobiliteit om de wijk opnieuw te verbinden met de aangrenzende wijken, deze autoluwer te maken zodat voetgangers er voorrang krijgen en de grote vastgoedprojecten van de NMBS en Atenor in de wijk te omkaderen.

We hertekenen de wijk en versterken de rol van het Zuidstation als internationale hub en toegangspoort tot de hoofdstad, waarbij een gemengde wijk ontwikkeld wordt die zowel bewoners als reizigers verwelkomt”,zei minister-president Rudi Vervoort.“Ik wil de overheid en de privésector samenbrengen rond een ambitieus project ten voordele van Brussel en de Brusselaars.”

“Bij de hertekening van de Zuidwijk gaat er veel aandacht naar de noden van voetgangers, fietsers en gebruikers van het openbaar vervoer”, verduidelijkte de minister van Openbare Werken en Vervoer. Deze beslissingen zullen ertoe bijdragen dat de hele buurt rond het Zuidstation haar rol van internationaal visitekaartje van Brussel kan spelen."

Volgens de staatssecretaris voor Mobiliteit zal “de Zuidwijk, een uitdaging op vlak van mobiliteit, evolueren tot een uitnodigende toegangspoort tot Brussel. Het wordt een bruisende en aangename omgeving waarin het openbaar vervoer en actieve weggebruikers de voorrang krijgen.”

(*)  Het opdrachtgeverschap van het project wordt gedeeld door de Directie Studies en Planning van het Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, de Directie Strategie van Mobiel Brussel en – optredend als gevolmachtigde van de opdrachtgevers – het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO).