Kaart Satellite Text

22 kandidaten voor het Zuidstation

 - ©ADT-ATO/Reporters/Eric Herchaft

2013-03-20 – Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) heeft 22 kandidatuurdossiers ontvangen in het kader van een openbare oproep tot mededinging (onderhandelingsprocedure met Europese bekendmaking) om een team te selecteren voor het stedelijk projectmanagement met de opdracht om een richtschema voor de Zuidwijk uit te werken. Deze oproep werd in februari gepubliceerd op vraag van de Regering van het Brussels Gewest[1].

Na analyse van de dossiers zullen 3 tot 5 kandidaten worden uitgenodigd om een gedetailleerde offerte in te dienen. De winnaar van de opdracht zal vervolgens zes maanden de tijd krijgen om het richtschema uit te werken. Dit zou dan begin 2014 voorgesteld worden. Daarna zal het geselecteerde team de opdracht krijgen om de uitgevoerde openbare en privé projecten in de wijk, op lange termijn, te begeleiden.

Het richtschema zal zich baseren op de hoofdlijnen en de uitdagingen gedefinieerd door de oriëntatienota, uitgewerkt in 2012 door het ATO, op vraag van de Minister president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil een nieuwe ambitie voor dit gebied van ongeveer 150 hectare in het leven roepen, met een stadsproject rond het Zuidstation dat de gezamenlijke overheidsingrepen verenigt en de publieke en privé-initiatieven omkadert. Het Gewest wil door de realisatie van het stadsproject de volgende doelstellingen nastreven:

  • het imago en de status als internationale toegangspoort versterken;
  • de werkgelegenheid rond het station versterken met een gezamenlijke stedelijke strategie, die een sociale en functionele mix nastreeft;
  • gebruik maken van de voortreffelijke toegankelijkheid met het openbaar vervoer met het oog op een stadsontwikkeling die een voorbeeld is op het gebied van mobiliteit en die rekening houdt met de gewestelijke doelstellingen in dat verband;
  • de werking van het intermodale knooppunt verbeteren;
  • de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren, evenals hun capaciteit om verbindingen te creëren met aangrenzende wijken, waaronder het stadscentrum.

Meer info: www.adt-ato.be

[1]De oproep werd gepubliceerd op vraag van de Regering van het Brussels Gewest, door middel van een co-opdrachtgeversschap die het ATO (mandataris), de Directie Studies en planning van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting (BROH) en de directie Strategie van Brussel Mobiel, verenigt.