Kaart Satellite Text

Binnenkort een Zennepark bij het kanaal

 - ©La Compagnie du Paysage

2013-10-01 – De stedenbouwkundige vergunning voor het toekomstige Zennepark wordt eerstdaags afgeleverd, aldus de minister van Milieu en Stadsvernieuwing van het Brussels Gewest. Tijdens een bezoek aan de duurzame wijkcontracten Masui en Koningin-Vooruitgang vertelde ze dat de werken begin 2014 zullen starten voor een gepland budget van 7 miljoen euro

Het Zennepark komt te liggen in het midden van de stad, tussen het kanaal, de Paleizenstraat en het Noordstation, op de grens van Brussel-Stad en de gemeente Schaarbeek. Het project onder leiding van Leefmilieu Brussel wil een groene wandel- en fietsroute aanleggen in deze dichtbebouwde, centrale wijk. De route loopt door een stratenblok van de Masuiwijk over de voormalige bedding van de Zenne, de ondergronds gekanaliseerde rivier die het Brussels Gewest doorkruist van zuid naar noord. 

De braakliggende oppervlakte van 10.000 m² zal worden gebruikt voor de aanleg van heel veel groen in de bewoonde gedeelten, sportterreinen en speelpleinen in de gedeelten met blinde muren, plekken met bankjes, speel- en recreatiezones en moestuinen. Er komt ook aanplant van kleine boompjes.

Het hele project is uitgedacht in samenwerking met de bewoners en de bezoekers van het Jeugdhuis, zodat het om zich heen een sociale en participatieve dynamiek bij de burgers creëert.

Meer info:

www.wijken.irisnet.be

www.duurzamestad.be