Kaart Satellite Text

Buurt palmt deze zomer Ninoofsepoort in

 - ©Toestand

2015-08-03 – Op vraag van de buurtbewoners stelt het Brussels Gewest het braakliggend terrein aan de Ninoofsepoort de hele zomer open voor iedereen die er activiteiten wil organiseren. “Tijdens de infovergadering in januari was er een duidelijke vraag om de terreinen tijdens de duur van de werken zo veel als mogelijk open te stellen”, zeggen minister-president en minister van Mobiliteit. “Dat doen we graag voordat de werken van Beliris er van start gaan. We doen nu een oproep naar alle organisaties, verenigingen en individuen om hun ideeën voor te stellen.” Vzw Toestand zal de activiteiten in goede banen leiden. 

Na de afbraak van de hangar tussen de Rechthoekstraat en de Nijverheidskaai worden de werken voor de heraanleg van de Ninoofsepoort tot een nieuwe groene stadslong dit najaar hervat. “Met het nieuwe park wil Brussel de komende jaren fors investeren in de levenskwaliteit in de buurt” zegt de minister van Mobiliteit. “Maar we hoeven niet te wachten op de definitieve heraanleg om het leven terug te brengen. Kinderen kunnen er nu al spelen, hun ouders kunnen er rustig ontspannen.”

Concreet zal het Gewest het terrein de hele zomer – van juli tot en met september 2015– ter beschikking stellen van iedereen die er activiteiten wil organiseren, voor zover die voldoen aan de veiligheidsnormen. Wie dat wil kan zijn voorstel via maarten@toestand.be indienen bij vzw Toestand, die de autorisaties zal vragen en de activiteiten zal coördineren. Die ideeën zullen dan, in zoverre zij voldoen aan de veiligheidsnormen en afhankelijk van het aantal reacties, opgenomen worden op een kalender voor de benutting van het terrein.