Kaart Satellite Text

CityDepot neemt vliegende start in Brussel

 - ©http://rudivervoort.be/

2015-01-29 — CityDepot heeft vier maanden na zijn intrede in Brussel al ruim 800 Brusselse ondernemingen kunnen overtuigen van zijn stadsvriendelijke distributiemodel. Het project haalt vrachtwagens weg uit de binnenstad door het laatste stuk van het traject tussen leverancier en onderneming te overbruggen met elektrische bestelwagens. “Iedereen wint bij dit model”, zegt een tevreden Brusselse minister van Mobiliteit. “De Brusselaars krijgen minder vrachtwagens in hun stad en de handelaars kunnen op maat worden bediend.”

CityDepot is gespecialiseerd in stedelijke goederendistributie en is in oktober een proefproject begonnen in Brussel, met de steun van het Gewest en van het Europese LaMiLo- project (Last Mile Logistics). Het concept is eenvoudig: transporteurs leveren hun goederen niet meer individueel bij elke winkel of onderneming in de binnenstad, maar in de magazijnen van CityDepot buiten het stadscentrum, dicht bij het kanaal (TIR, Dieudonné Lefèvrestraat 2, 1020 Brussel). Vandaar gaat het dan met kleine, ecologische voertuigen naar de handelaars in de binnenstad. 

Het Koninklijk Paleis

Na vier maanden is de balans positief. De Brusselse handelaars en de nationale transporteurs waren snel gewonnen voor het idee. CityDepot levert nu al bij meer dan 800 klanten, en hun aantal groeit week na week. Het geleverde volume is sinds het begin verdrievoudigd. De voornaamste sectoren die worden bediend, zijn de kleinhandel (31 %), hotels (15 %), bedrijven (13 %), groothandelszaken (12 %) en ziekenhuizen (10 %). Op het klantenlijstje prijken enkele bekende namen: het Metropole Hotel, de KVS, de Ancienne Belgique en het Koninklijk Paleis.

Als het project na zes maanden een positieve beoordeling krijgt, zal het Brussels gewest CityDepot verder ondersteunen en kan het bedrijf zijn activiteiten in Brussel verder uitbreiden. Op termijn is het de bedoeling dit model maximaal te ontplooien in Brussel. De minister van Mobiliteit is alvast positief over de evolutie tot nog toe. “Voor het ondernemersklimaat in deze stad, voor de mobiliteitsknoop die we moeten ontwarren én voor de levenskwaliteit van de Brusselaars zijn creatieve oplossingen als deze van cruciaal belang”, zegt hij. “Het is dan ook geen toeval dat zo’n formule meteen succes heeft.”

Bevoorrading met cargobikes

Vanaf februari komt er ook een samenwerking met de fietskoeriersdienst Ecopostale, die handelaars per fiets zal bevoorraden. “Met onze gemengde vloot van 15 voertuigen (fietsen, Cyclocargos, kleine elektrische bestelwagen) leveren wij als CO2-neutrale koerier nu al ruim 4 jaar honderden pakketten per dag. Het is dus vanzelfsprekend dat wij meedoen aan het project van CityDepot,” zegt Nicolas Etienne, general manager van Ecopostale.

Meer info: www.citydepot.be