Kaart Satellite Text

Citydepot, proefproject van slimme stadsdistributie

 - ©http://rudivervoort.be/

2014-10-10 - Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest startte vrijdag in het TIR Centrum een proefproject waarbij een flexibele, efficiënte en duurzame bevoorrading van de lokale handelaars gewaarborgd wordt en de hinder van zware vrachtwagens in de Brusselse wijken wordt verminderd, in samenwerking met een consortium onder leiding van CityDepot en TRI-VIZOR.

De aanzet tot duurzame stadsdistributie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kadert in het Europees LaMiLo-project (Last Mile Logistics), dat een doeltreffende en duurzame distributie van goederen in steden nastreeft. LaMiLo, deels gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling ‘EFRO), brengt experts uit alle sectoren van het goederentransport samen om het gedrag van bedrijven, de publieke sector en consumenten te wijzigen met het oog op duurzaamheid en efficiëntie van stadsdistributie.

“Op de zogenaamde last mile, de laatste anderhalve kilometer van het goederentransport tot op de plaats van bestemming, kan er nog veel winst geboekt worden”, zei Brussels minister van Mobiliteit en Openbare Werken. “Als we erin slagen om de krachten te bundelen en het aantal leveringen met grote vrachtwagens in de binnenstad te beperken, dan krijgen we minder verkeersoverlast en minder luchtvervuiling. En gaat de levenskwaliteit in de stad er sterk op vooruit.”

“In ons streven om de leefomgeving van de Brusselaars te verbeteren, is de organisatie van een efficiënte en duurzame levering van goederen in ons Gewest essentieel. De toename van goederenverkeer over water, de concentratie van logistieke activiteiten op de site Schaarbeek-Vorming en de strategische vestiging van stedelijke distributiecentra zijn stuk voor stuk belangrijke hefbomen bij het invoeren van een slim goederenvervoer op gewestelijk niveau. Het LaMiLo-project is alvast een stap in de goede richting”, aldus nog de Minister-President van het Gewest.

CityDepot, sinds maart 2012 actief in Hasselt, wil haar vooruitstrevend distributiemodel in verschillende steden over heel België implementeren. “We wenden onze ervaring aan om samen met stadsbesturen en handelaars de nodige stappen te zetten in een begeleidingstraject naar slimme stadsdistributie,” aldus Marc Schepers, bestuurder CityDepot. Binnen het LaMilo-project worden de goederen door CityDepot in ontvangst genomen in naam van de handelaars. Vervolgens worden de gewenste goederen bij de handelaars geleverd wanneer deze dat willen, en dit veilig, duurzaam en op maat, wat niet alleen de handelaars ten goede komt, maar ook de plaatselijke besturen en het Gewest.

Meer info: http://www.citydepot.be/lamilo/