Kaart Satellite Text

Een nieuwe tram naar Thurn & Tassis

Een nieuwe tram naar Thurn & Tassis

2013-07-18 – De Brusselse gewestelijke ministerraad heeft zich vandaag akkoord verklaard met de aanleg van een nieuwe tram die de site van Thurn & Tassis met het Noordstation verbindt en met de “vertramming” van de huidige buslijn 71 tussen Delta en Naamsepoort. Bovendien gaat de gewestelijke regering principieel akkoord met het plan om beide trajecten met elkaar te verbinden. Zo zal op termijn een nieuwe tramlijn ontstaan die het hele gewest diagonaal doorkruist en het noordwesten (Bockstael) verbindt met het zuidoosten (Delta).

De realisatie van de drie projecten is opgenomen in het beheerscontract van de MIVB. De minister van Openbare Werken en Vervoer zegt daarover: "De nieuwe tramprojecten komen tegemoet aan de stijgende vraag naar openbaar vervoer in ons gewest, een gevolg van de bevolkingstoename en de ontwikkeling van de zones Delta en Thurn & Tassis.” 

Een nieuwe brug over het kanaal

Thurn & Tassis is momenteel met het openbaar vervoer bereikbaar met buslijnen 14, 57 en 88. Om de ontwikkeling van deze site alle kansen te geven, komt er een tramlijn tussen de communicatieknooppuntenvan het Bockstaelplein en het Noordstation.

De nieuwe tramlijn tussen Bockstael en het Noordstation wordt 3 km lang. De nieuwe Picardbrug, in het verlengde van de Picardstraat, zorgt voor de oversteek van het kanaal. Dit bouwwerk, kostprijs 8,8 miljoen euro, wordt gefinancierd door Beliris (*). Het hele project, brug inbegrepen, zal naar schatting 41 miljoen euro kosten. In dit bedrag is naast de aanleg van de traminfrastructuur ook de herinrichting van de wegen en openbare ruimte inbegrepen.

De bouw van de brug is gepland voor 2015. De andere werken starten in 2018. De indienstneming van de tramlijn is gepland in de loop van 2020. Wat de verbinding tussen beide trajecten betreft, met name tussen het Noordstation en de Naamsepoort, krijgt de MIVB de opdracht om de mogelijke tracés te onderzoeken. 

 (*) Samenwerkingsakkoord tussen de federale staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.