Kaart Satellite Text

Eerste gedeelte van het grote stadspark Thurn en Taxis

 - ©ADT-ATO

2013-10-21 –  Er is gestart met de aanleg van een eerste gedeelte van het grote stadspark, tussen de metrohaltes Belgica en Pannenhuis (in het rood op het plan). Dat sluit aan op de open tuin die de gemeente Sint-Jans-Molenbeek in september 2011 opende op het kruispunt van de Jean Dubrucqlaan en de lijn L28A. 

Een tweede gedeelte (in het oranje op het plan), ten westen van de Jubelfeestbrug, zal er later aan worden toegevoegd. Leefmilieu Brussel heeft de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van dit gedeelte van het park opgestart. De vergunning voor de aanleg is nu in vooronderzoek. Er is een aanbesteding gepubliceerd in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA: 2013-523592, uiterste datum van deelname: 27/11/13).

De opening van deze twee gedeelten van het park is gepland voor het voorjaar. Daarna zal editie 2014 van Parkdesign hier worden gehouden.

Brussel-Stad doet intussen voorbereidend onderzoek naar de aanleg van het gedeelte Pannenhuis-Bockstael (in het geel op het plan) in het kader van het wijkcontract Bockstael. 

De andere gedeelten van het toekomstige gewestpark zijn ter informatie ook aangeduid (in het groen).

Meer info: www.adt-ato.irisnet.be