Kaart Satellite Text

Havenprojecten rond stedelijke integratie gepresenteerd tijdens “Canal Days 2014”

Project voor plaatsing van een kunstwerk van Philippe Van Snick op de gevel van het TIR-centrum, aan de kant van de Havenlaan.

2013-04-29 - Een kunstwerk aan het TIR-centrum, de heraanleg van de linkeroever ter hoogte van de Vilvoordsesteenweg of de groenaanleg aan het Vergotedok. Het zijn maar enkele elementen uit het programma voor stedelijke integratie van de Haven van Brussel voor de periode 2014-2023. De Brusselse minister bevoegd voor de Haven van Brussel en de voorzitter van de Haven van Brussel lichtten deze nieuwe projecten nader toe op het colloquium ‘Canal Days 2014-Stedelijke gebieden in verandering te Brussel en in Europa’, georganiseerd door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO).

De Haven van Brussel ligt in het hart van de hoofdstad. Met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wil de Haven deze belangrijke troef optimaal uitspelen. Daarom is stadsintegratie een belangrijke opdracht voor de Haven van Brussel. In het nieuwe beheerscontract werd aan de Haven van Brussel gevraagd om een nieuw tienjarenplan op te stellen om de herwaardering van het havengebied in de stad voort te zetten.

De raad van bestuur van de Haven van Brussel heeft de stedelijke integratieprojecten voor de periode 2014-2023 onlangs goedgekeurd. Deze worden gefinancierd via de jaarlijkse dotatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan de Haven van Brussel. Meer concreet gaat het om de volgende punten.

  • Bedrijven in de havenzone worden voortaan aangemoedigd om een 'industrieel designbeleid' te voeren.  Met financiële steun van de Haven van Brussel kunnen bedrijven historische of opmerkelijke gebouwen en monumenten langs het kanaal renoveren. Jaarlijks zal de Haven van Brussel daarom een projectoproep lanceren naar de havenbedrijven met de vraag om projectvoorstellen in te dienen voor de opwaardering van hun sites. Het kan gaan om het schilderen van gebouwen, de installatie van kunstwerken of  de aanleg van groenvoorzieningen of publieke plaatsen aan het kanaal of bij deze kunstwerken.
  • Stedelijke integratie door middel van kunst. Plaatsing van een kunstwerk van Philippe Van Snick op de gevel van het TIR-centrum, aan de kant van de Havenlaan. Het werk werd geselecteerd door de gewestelijke kunstcommissie onder voorzitterschap van de Brusselse Bouwmeester en zorgt voor een betere integratie van de gevel in de omgeving. Het onderzoek is afgerond en de werkzaamheden gaan nog dit jaar van start. De kostprijs bedraagt 680.000 euro.
  • De landschappelijke integratie van de linkeroever ter hoogte van de Vilvoordsesteenweg. Het plan is om deze oever op te frissen met extra groenaanplantingen en de plaatsing van stadsmeubilair. Er komt ook een voet- en fietspad, die de Smet-kraan en de Brussels Cruise Terminal verbindt. Bedoeling is om in 2016 een vergunningsaanvraag in te dienen, zodat de werkzaamheden in 2017 kunnen starten. De kostprijs bedraagt 300.000 euro.
  • De groenaanleg rondom de zwaaikom van het Vergotedok. Deze deels openbare ruimte wordt verfraaid met groenaanplantingen. De werkzaamheden vatten aan in 2015. De kostprijs bedraagt 50.000 euro.