Kaart Satellite Text

Het gewest koopt het Citroëngebouw

 - ©www.rudivervoort.be

2015-10-29 – De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft vandaag de aankoopakte van het Citroëngebouw aan het IJzerplein officieel ondertekend bij de notaris.

Bij zijn aantreden in mei 2013 kondigde de minister-president al aan dat hij in het kanaalgebied een nieuwe dynamiek tot stand wilde brengen en dat hij een Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst wilde op het grondgebied van het gewest. De Brusselse regering steunde de twee voornemens met het besluit om deze grote infrastructuur in het kanaalgebied te vestigen. Dit besluit werd nadien opgenomen in het regeerakkoord van juli 2014, dat streeft naar de stadsvernieuwing van dit gebied ten voordele van de bewoners en alle Brusselaars.

 

Een omvangrijk cultureel netwerk in het kanaalgebied

Dit museum zal een hefboomeffect teweegbrengen in het kanaalgebied en het toeristische aanbod en de al bestaande creatieve en culturele dynamiek versterken. In de wijken rond het kanaal is er immers een omvangrijk cultureel en artistiek netwerk uitgebouwd, met uiteenlopende initiatieven door overheden, verenigingen en/of privé-organisaties.

We vinden er meerdere culturele instellingen op het vlak van:

  • het industriële of sociale verleden: Brussels Museum voor Arbeid en Industrie – La Fonderie, Museum van de Belgische Spoorwegen – TrainWorld, Museum van de Geuze, Riolenmuseum;
  • podiumkunsten: Kaaitheater, KVS, Charleroi Danses, ROSAS, Circusschool;
  • de creatieve sector: The EGG, MAD Brussels, iMAL;
  • hedendaagse kunst: WIELS, BRASS, toekomstig MIMA, enz.

De komst van een Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst zal de culturele uitstraling van dit gebied dus nog meer kracht bijzetten.

 

Garage wordt museum

De keuze voor de plaats van het nieuwe Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst viel op het Citroëncomplex aan het IJzerplein. Zowel de modernistische bouwstijl als de strategische ligging maken dit gebouw uitermate geschikt voor een grote culturele voorziening met internationale uitstraling zoals het museum, benadrukte de minister-president.

Dit project is vergelijkbaar met het modernistische Parc André Citroën dat werd aangelegd op het terrein van de vroegere autofabriek in Parijs. Op dezelfde manier zal de onderbrenging van moderne kunst in dit complex een eerbetoon zijn aan het werk van André Citroën en het destijds beoogde ‘vitrine-effect‘ van het gebouw intact houden. Bovendien is dit een weergaloze locatie om deze collecties tentoon te stellen en tot hun recht te laten komen.

Citroën verhuist bij Thurn en Taxis

 

De voorbije maanden werden gesprekken gevoerd met de groep PSA, die eigenaar is van het complex. De partijen werden het eens over de herstructurering van het terrein aan het IJzerplein, zodat er niet alleen een grote culturele voorziening kan komen, maar ook een nieuw vastgoedproject op de rest van het terrein. Daar zouden eventueel nieuwe woningen worden gebouwd, bij voorkeur aan het water. Die herstructurering is van groot belang voor de stadsvernieuwing in het Kanaalgebied. ‘Met het ontwikkelingsproject voor Thurn en Taxis, de herinrichting van het Becodok, de Picardbrug, het project UP-Site, het Tivoli-project en de heraanleg van de Havenlaan wil ik het Vergote- en het Becodok in de komende jaren een nieuw gezicht geven’, zei de minister-president.

 

Er is ook gesproken over een nieuwe locatie voor de commerciële activiteiten van PSA in Brussel. Voor zowel PSA als het gewest is het behoud en de ontwikkeling van de commerciële aanwezigheid in het gebied essentieel. Daarom is in het akkoord tussen het Brussel Gewest en PSA bepaald dat de commerciële activiteiten ondergebracht zullen worden op het TACT-terrein, dat eigendom is van de Haven van Brussel. Dat openbare terrein bevindt zich tussen het TIR-centrum en de site van Thurn en Taxis en is specifiek bestemd voor economische activiteiten.

Studie voor de herstructurering van het stratenblok

De activiteiten van Citroën blijven nog ongeveer twee jaar in het gebouw aan het IJzerplein. Dat moet PSA de nodige tijd geven om zijn nieuwe filiaal te bouwen en de activiteiten te verhuizen. Intussen heeft de Maatschappij voor de Verwerving van Vastgoed (MVV) van het gewest een openbare aanbesteding uitgeschreven voor de herstructurering van het stratenblok aan het IJzerplein. De jury onder leiding van de bouwmeester is in oktober samengekomen en over enkele dagen bekendmaken welk studiebureau geselecteerd is. De studie zal dus binnenkort van start gaan en moet afgerond zijn tegen april 2016.

 

Het geselecteerde multidisciplinaire team moet beoordelen welke mogelijkheden er zijn voor de herbestemming van de Citroënsite te herbestemmen, met inachtneming van de volgende richtlijnen:

 

  • de wens van het Brussels Gewest om het kanaalgebied een nieuwe dynamiek te bezorgen;
  • de wens van het Brussels Gewest om op deze strategische locatie in het kanaalgebied een grootschalig stadsproject te verwezenlijken, met name de vestiging van een Museum voor Moderne en Hedendaagse Kunst met internationale uitstraling;
  • de aanbevelingen van het Kanaalplan over de verdichting en de stedelijke mix in dit gebied;

  • de woningbehoefte;

  • de erfgoedkundige kenmerken van de site.

 

En hoe zit het met de timing? ’Het gewest streeft ernaar de voorbereidende studies te hebben afgerond en de nodige stedenbouwkundige toelatingen te hebben verleend tegen het moment waarop Citroën uit het gebouw vertrekt, zodat het nieuwe museum in 2018-2019 kan worden ingehuldigd’, zo besloot de minister-president.