Kaart Satellite Text

Het Gewest laat twee tracés voor Metro Noord verder onderzoeken

Het Gewest laat twee tracés voor Metro Noord verder onderzoeken

2014-01-16 – De Brusselse regering heeft de drie opties voor Metro Noord verfijnd tot twee basistracés die nader onderzocht worden. “Het is belangrijk dat Metro Noord langs de dichtbevolkte buurten van de stad passeert, zodat zo veel mogelijk mensen er gebruik van kunnen maken”, aldus de minister van Vervoer en de staatssecretaris van Mobiliteit. 

Deze uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere is noodzakelijk om de groeiende vraag naar openbaar vervoer tussen het centrum van Brussel en het noorden van het Gewestop te vangen.

Tracékeuze

Tijdens de socio-economische haalbaarheidsstudie werden in een eerste fase al drie mogelijke basistracés onderzocht: ‘Schaarbeek dichtbevolkte wijk’, ‘Station van Schaarbeek’ en ‘Louis Bertrand’. Uit deze studie kwam 'Schaarbeek dichtbevolkte wijk' als beste naar voren. Dit tracé heeft immers het grootste potentieel van gebruikers en mogelijkheden om vervolgens andere vervoerswijzen te gebruiken. Het is dus het tracé dat de beste mobiliteitsoplossing aanbiedt. De Brusselse regering schaarde zich daarom al in februari 2013 achter deze keuze voor 'Schaarbeek dichtbevolkte wijk'.

In een volgende fase besliste de Brusselse regering in september 2013 om dit voorkeurtracé 'Schaarbeek dichtbevolkte wijk' verder te bestuderen aan de hand van drie varianten op dit basistracé.

Vandaag gaat de Brusselse regering nog een stap verder en herleidt deze drie varianten tot twee:

  • Variante A langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Helmet, Vrede, Bordet;
  • Variante B langs Liedts, Collignon, Waelhem 2, Riga, Linde, Vrede, Bordet.

De regering nam deze beslissing op basis van twee criteria. Eerste criterium: het tracé moet een maximaal aantal belangrijke punten aandoen waar wegen samenkomen, de zogenaamde convergentiepunten: Liedts, Collignon, Verboeckhoven en Helmet. Het tweede criterium bepaalt dat het tracé een geloofwaardig alternatief moet zijn voor tramlijn 55 die op termijn zal verdwijnen. De andere variante (langs Paul Brien en Vandevelde) viel af, omdat deze variante maar twee convergentiepunten aandoet. Bovendien is ze te ver verwijderd van de huidige tramlijn 55 en ligt ze te dicht bij de huidige tramlijn 62. Met de komst van Metro Noord zal tramlijn 55 verdwijnen, terwijl tramlijn 62 blijft bestaan.

In vergelijking met september werden er nog twee andere knopen doorgehakt. Op vraag van het studiebureau van Beliris en de Taskforce zal het traject langs Waelhem 2 passeren in plaats van Rayé en langs Vrede in plaats van Oud Kappeleke. Dit maakt immers een aansluiting mogelijk op het GEN- en het tramnet.

Timing

De Brusselse regering streeft ernaar om in het voorjaar van 2014 het definitieve tracé van Metro Noord vast te leggen.Ze moet nog beslissen om in de Helmetwijk het tracé noordelijker (via Riga) dan wel zuidelijker (via Helmet) te trekken. 

Tot en met eind 2014 wordt het project verder technisch bestudeerd en wordt ook het stedenbouwkundige richtplan opgesteld.  In 2015 en 2016 volgt dan de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en milieuvergunning. 2017 wordt het jaar van de aanbestedingen, zodat in 2018 met de bouw gestart kan worden.

Die bouw zal naar schatting vier jaar in beslag nemen. Als alles volgens plan verloopt moeten in de loop van 2022 de eerste treinen op het traject Metro Noord rijden.