Kaart Satellite Text

Start van de afbraak voor de herinrichting van de Ninoofsepoort

 - ©Beliris

2016-03-07 – Deze maandag is de afbraak gestart van de gebouwen op het terrein tussen de Ninoofsesteenweg en de Nijverheidskaai aan het kanaal. Deze verlaten panden ruimen baan voor een park van 2 hectare dat de levenskwaliteit in de buurt zal verbeteren.

Dit project streeft drie doelen na: de doorstroom van het verkeer op de Kleine Ring verbeteren (op termijn zal één kruispunt met verkeerslichten de plaats innemen van de drie bestaande kruispunten op de Kleine Ring, waarvan bijna 450 m volledig wordt heraangelegd), meer groen brengen in deze buurt met weinig parken en de verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers verbeteren. De werkzaamheden zullen 22 miljoen euro kosten, waarvan 98 procent wordt gefinancierd door Beliris.

De sloop behoort tot de eerste fase van de herinrichting van de Ninoofsepoort, die in januari 2016 werd ingezet met de asbestverwijdering. Na de afbraak volgt nog een bodemsanering. De zone onder de oude parfumerie is namelijk vervuild met chloorhoudende oplosmiddelen en minerale oliën, en er werden ook zware metalen aangetroffen in de bodem. Deze voorbereidende werken gebeuren voor de eigenlijke herinrichting van de zone.

Meer info: www.beliris.be