Kaart Satellite Text

Zone Noord

 - ©ADT-ATO/Reporters

 

VOORHAVEN

De voorhaven ligt tussen de Van Praetbrug en de gewestgrens in het noorden.

De rechteroever is hoofdzakelijk bestemd voor industriële activiteiten, vooral omdat die goed te bereiken is via het water en omdat er een containerterminal is.

Op de linkeroever is ook sprake van industriële activiteiten, onder meer ter hoogte van de Heembeekkaai, maar ernaast liggen ook meer recreatieve activiteiten, zoals blijkt uit de aanwezigheid van de Brussels Royal Yacht Club en de roeiverenigingen.

In de voorhaven zullen nieuwe industriële activiteiten komen, zoals een roll-on-roll-offterminal, die het mogelijk zal maken om tweedehands auto’s via het water naar de haven van Antwerpen te verschepen. Er is ook een overslagcentrum voor bouwafval gepland.

Maar ook de recreatieve activiteiten zullen ontwikkeld worden, zoals de aanleg van een nieuwe passagiersterminal, de Brussels Cruise Terminal, waarvan de bouw is gestart in juli 2016.

De rol van de MSI en meer in het bijzonder van het speciaal opgerichte Kanaalteam indeze zone bestaat grotendeels uit het toezien op een nauwe samenwerking tussen de bedrijven en de gewestelijke overheden, waaronder de Haven van Brussel, om ervoor te zorgen dat de industrie optimaal wordt geïntegreerd in de stedelijke context en dat de beschikbare grond zo goed mogelijk wordt benut.