Kaart Satellite Text

Zone Centraal

Zone Centraal

 

BECODOK

Een belangrijke doelstelling van het Kanaalplan is meer open ruimte creëren voor iedereen en het kanaal opvatten als verbindend element, en niet als barrière. Dat is de toekomst van het Becodok: het wordt een recreatieve plek voor vele Brusselaars.

De linkeroever (Materialenkaai) is bestemd als het Becopark, van waaruit je kan wandelen naar het park van Thurn & Taxis. Op de rechteroever komt in het Citroëngebouw het Museum voor Hedendaagse Kunst, een schakel tussen het historische centrum en de Kanaalbuurt. De nabijgelegen Akenkaai zal verder gebruikt worden voor evenementen. De Picardbrug, waarvan de bouw start in 2017, zal een directe verbinding vormen tussen Brussel-Noord en Thurn & Taxis, maar ook tussen beide oevers.  UP-site heeft zijn deuren al in 2014 geopend en biedt meer dan 250 woningen. Andere woningbouwprojecten op de oever zullen volgen.

De rol van de MSI voor het Becodok bestaat uit verschillende facetten en kadert binnen het speciale Kanaalteam. Zo treedt de MSI op als opdrachtgever van het nieuwe Museum voor Hedendaagse Kunst. Momenteel werkt de maatschappij aan een programmatiestudie. Eventuele andere projecten in opdracht zijn ook mogelijk.

Een andere belangrijke rol is de coördinatie tussen de verschillende (private en publieke) projecten.

  • Enkele concrete voorbeelden zijn de projecten voor het Becopark, de Picardbrug en de Havenlaan die in ontwikkeling zijn. Dankzij de coördinatie van de verschillende projecten sluiten het park, de brug en het woningbouwproject op de rechteroever op een meer geïntegreerde wijze op elkaar aan. Ook het materiaalgebruik van de projecten wordt afgestemd om de nodige continuïteit te garanderen.
  • Voor de renovatie van de Havenlaan brengt de MSI, samen met Brussel Mobiliteit, de verschillende publieke partners (zoals nutsbedrijven) en private partners rond de tafel om het project verder vorm te geven en de juiste beslissingen te nemen alvorens een bouwaanvraag in te dienen.

 

Een meer overkoepelende rol is het in kaart brengen van de verschillende projecten en de afstemming van de uitvoering daarvan om de bereikbaarheid van de buurt te garanderen. Daaronder valt ook de specifieke communicatie per project, waarbij de MSI de link maakt naar het Kanaalplan.

 

VERGOTEDOK

Het Vergotedok is de plek waar veel havengebonden activiteiten plaatsvinden in het centrum van de stad. De ambitie van het Kanaalplan is om deze bedrijvigheid te behouden en op een duurzame manier te integreren in de stad.

Het Bouwmaterialendorp (oplevering midden 2017) is hiervan een goed voorbeeld: het groepeert verschillende bouwmateriaalbedrijven en stimuleert het vervoer over het water. Andere bedrijven in het dok werken samen met de overheid om de overlast van hun activiteiten te minimaliseren en verder te integreren in de stedelijke context. Het Vergotedok zal gedeeltelijk opengesteld worden voor het publiek door middel van ‘publieke balkons’, zoals het park aan de zwaaikom of het Monument van de Arbeid.

De rol van de MSI, in het kader van het speciale Kanaalteam, in deze zone is voornamelijk gericht op de nauwe samenwerking tussen de bedrijven in het dok, het havenbedrijf en de gewestelijke overheid, die zich gezamenlijk inzetten voor een betere integratie van de industrie in de stedelijke context. Dit gaat over het reduceren van geluidsoverlast of fijnstof, maar ook een efficiënter grondgebruik om de activiteiten te optimaliseren en plaats te maken voor nieuwe mogelijkheden.

Ook treedt de MSI op als opdrachtgever voor de heraanleg van het havenpark, zodat dit op korte termijn kan opengaan voor de buurt.

 

VAN SAINCTELETTE NAAR DE KUREGEMBRUG

Dit deel van het kanaal doorkruist gevarieerde wijken die worden gekenmerkt door een grote diversiteit (Dansaert, Gentsesteenweg, Heyvaert, Birmingham) en loopt langs allerlei plaatsen die stedelijke ijkpunten zijn: Klein Kasteeltje, Ninoofsepoort, Slachthuizen van Anderlecht ...

Sommige locaties staat de komende jaren een grote evolutie te wachten.

  • De Heyvaertwijk zal een ongekende transformatie ondergaan nu de export van tweedehands auto’s geleidelijk naar de voorhaven wordt verplaatst. Een van de plannen is de reconversie van de industriële gebouwen naar nieuwe economische activiteiten die compatibel zijn met een stedelijke omgeving.
  • De Ninoofsepoort krijgt een grote verbetering van de openbare ruimte, met een nieuw gewestelijk park, waarrond gemengde projecten van een grote architecturale kwaliteit zullen ontstaan.
  • De Slachthuizen van Anderlecht zijn begonnen met de reorganisatie van het gebruik van deze historische site, zodat de activiteiten tegen 2030 geleidelijk kunnen evolueren naar een nieuw centrum voor voedingswaren binnen het gewest.
  • De Birminghamwijk zal onderdak bieden aan een nieuwe industriële activiteit die compatibel is met een stedelijke omgeving. De firma Vivaqua heeft beslist om hier de nieuwe fabriek te vestigen voor de productie van synthetische materialen die nodig zijn om het Brussels rioolnet te renoveren. Dit project gaat samen met de ontwikkeling van woningen en administratieve ruimtes, evenals de verbetering van de openbare ruimte.

 

Ook hier coördineert de MSI en meer in het bijzonder het speciaal opgerichte Kanaalteamde bedrijven en de gewestelijke overheden, om ervoor te zorgen dat de industrie optimaal wordt geïntegreerd in de stedelijke context en dat de beschikbare ruimte zo goed mogelijk wordt benut.