Kaart Satellite Text

Zone Zuid

 - ©SAU-MSI (CH)

Het zuidelijke gedeelte van het kanaal, vanaf het Biestebroekdok tot de zuidwestelijke grens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, bruist van de talloze publieke en private initiatieven om de woonfunctie en economische activiteiten (waaronder havenactiviteiten) te versterken en de openbare ruimte te verbeteren.

BIESTEBROECK

Het grootste project in deze zuidelijke zone vindt plaats in het Biestebroekdok. Dit stadsproject is een van de zes proefsites voor de uitvoering van het Kanaalplan.

In het kader van het speciale Kanaalteam begeleidt de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) alle initiatiefnemers van projecten in deze perimeter om ervoor te zorgen dat de ontwikkeling van hun initiatieven aansluit op de koers van het globale stadsproject. Deze koers is gedefinieerd in een masterplan en een ontwerp bijzonder bestemmingsplan (BBP), dat is uitgewerkt door het team van architecten en stedenbouwkundigen van BUUR-ARIES-IDEA Consult, in opdracht van de gemeente Anderlecht.

Perimeter:

Circa 47,5 hectare op de linker- en rechteroever van het Biestebroekdok, zo’n 15 minuten van het Zuidstation (zie kaart).

Stand van zaken:

  • ontwerp BBP in ontwikkeling.
  • start van de bouw van het eerste private ontwikkelingsproject op de Industrielaan in juni 2016 (project van Atenor: ongeveer 40.000 m², verdeeld over serviceflats, rust- en verzorgingstehuis, geïntegreerde zakelijke dienstverlening, woningen en winkels).

 

Lopende projecten:

De projecten op de kaart hierboven krijgen een begeleiding die het volledige Kanaalteam mobiliseert, in nauwe samenwerking met de diensten van de gemeente Anderlecht.

1.   Stedelijk overslagcentrum (SOC)

2.   Punt van Biestebroek

3.   Rivand

4.   City Docks 1

5.   City Docks 2

6.   Argos

7.   City Gate 2

8.   The Dock

9.   Gobert

10.Lidl

11.Solidariteit voor het Gezin

12.Vanderveldesquare

13.Toekomstige GEN-halte Kuregem

14.Marchantbrug

 

Geïdentificeerd potentieel:

Op termijn circa 400.000 m² voor woningen, 150.000 m² voor economische activiteiten en 25.000 m² voor voorzieningen (vooral scholen).

 

Belangrijkste doelstellingen:

  • een mix van functies organiseren door onder meer de toepassing van de voorschriften voor een ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving (OGSO) uit het Gewestelijk bestemmingsplan (GBP), die het naast elkaar bestaan van productieactiviteiten en woningen opleggen volgens bepaalde regels. Deze bestemming is van toepassing op alle stratenblokken op de rechteroever.
  • de havenactiviteit rond het havendok herontwikkelen, met onder meer de oprichting en exploitatie van een stedelijk overslagcentrum door de Haven van Brussel en de verdichting van de activiteiten van het bouwmaterialenbedrijf Gobert op de linkeroever.
  • de overgang organiseren tussen het stedelijk weefsel (de ‘bestaande stad’), met name het centrum van Anderlecht, en de industrie- en havengebieden.
  • sterk investeren in de openbare ruimte, met onder meer de renovatie van de Marchantbrug.