Kaart Satellite Text

Nieuws

De bouw van de Suzan Danielbrug begint

Beliris, de publieke federaal bouwexpert voor Brussel, start op 2 september met de bouw van de Suzan Danielbrug die de Simon Bolivarlaan zal verbinden met de Havenlaan ter hoogte...

Een nieuwe brandweerkazerne met sportvoorziening aan het kanaal

2019.05.23 - Op het gezamenlijke voorstel van de Staatssecretaris voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp en de Minister-President heeft de regering van het Brussels...

Gewest geeft MSI opdracht voor ontwikkeling van toekomstig nautisch centrum in Brussel

2019.05.15 - Op voorstel van de minister-president heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begin mei ingestemd met het voorkeursscenario voor de ontwikkeling van...

Een nieuwe creatieve hotspot in Molenbeek

2019.04.26 - Op voorstel van de minister-president stemde de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gisteren in met het scenario voor de herbestemming van de...

Een beeldkwaliteitsplan voor de open ruimte langs het kanaal

2019.03.22 - Perspective.brussels stelt een ‘Beeldkwaliteitsplan’ (BKP) ter beschikking aan alle actoren die betrokken zijn bij de publieke en open ruimte van het...

Openbare ruimte van Biestebroek wordt heraangelegd

2018.10.29 - BELIRIS publiceerde op 26 oktober een openbare aanbesteding voor de benoeming van een ontwerper voor de herinrichting van de openbare ruimte van het gebied rond het...

Inhuldiging van de Brussels Cruise Terminal

2018.04.20 – Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Mohammed Jabour, voorzitter van de Haven van Brussel, inaugureerden vandaag, vrijdag...

Inhuldiging Bouwmaterialendorp

2018.03.23 - De Haven van Brussel en het bedrijf Mpro hebben op vrijdag 23 maart de 3 nieuwe magazijnen van het "Bouwmaterialendorp", gelegen op het havendomein aan het...