Kaart Satellite Text

‘Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel’

‘Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel’

2012-07-04- “Wie zijn de jongeren die in de buurt van het kanaal wonen? Onmogelijk die vraag te beantwoorden, want ze zijn te verschillend. Hoogstens kunnen we hen ontmoeten en vragen stellen. Welke ambities en talenten hebben ze? Hoe ziet hun leven eruit? Wij droomden van een boek dat een portret schetst van de huidige jeugd. En meer in het bijzonder van de stadsjeugd uit de centrumwijken langs het kanaal, waar veel veranderingen plaatsvinden, waar de toekomst van Brussel wordt vormgegeven (…). Deze publicatie is een uitnodiging om u samen met hen te verliezen in hun wereld, op het toevallige ritme van de wandelingen van Hilde, de poëtische teksten van Sharon, de overlevingstips van Sarah, de foto’s van Jean-Louis of de tekening en de lievelingsliedjes van Mohamed, en ontdek de plekken waar ze graag rondhangen….”.

Dit is het onderwerp van de publicatie “Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel” dat het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) en Platform kanal net hebben uitgegeven.

“Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel” maakt deel uit van een participatief traject dat het ATO en Platform Kanal twee jaar geleden zijn gestart. Dit initiatief kadert in een proces dat de energie, de creativiteit, de diversiteit, de jeugd in de kanaalzone wil stimuleren en dat wordt ondersteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het eerste deel, de tentoonstelling “Foto Kanal 2010 – Je suis le plus beau du quartier”, presenteerde monumentale portretten van de jongeren uit deze wijken op een dertigtal plaatsen langs het kanaal. Voor de tentoonstelling van dit jaar werd de fotograaf van de portretten, Kurt Deruyter, gevraagd om dit diepgravende werk voort te zetten door de jonge bewoners van dit stadsgedeelte actiever te betrekken. Dit collectieve, langdurige werk leidde enerzijds tot de tentoonstelling “Foto Kanal 2012 – Icons” (op vier sites langsheen het kanaal herbergen monumentale en tijdelijke structuren de foto’s gerealiseerd door jongeren onder begeleiding van de fotograaf); en anderzijds tot de publicatie van het boek “Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel”.

Deze publicatie, die de verbinding vormt tussen de 2 tentoonstellingen, presenteert “een momentopname, een subjectieve en gedeeltelijke kijk. De jongeren in dit boek zijn al even veelzijdig en veranderlijk als de stedelijke context waarin ze leven. Deze publicatie is een ontmoeting met negen jongeren, zoals er duizenden andere bestaan, met hun sterke en zwakke punten, hun angsten en hun dromen. Individuen die een weg zoeken in de complexe realiteit van onze maatschappij, ieder met zijn eigen specifieke kenmerken, zijn eigen creativiteit en energie. Dit project werd op een artistieke en participatieve manier aangepakt. De verhalen van deze jongeren worden verteld zoals ze zijn, zonder censuur, met al hun poëzie en in al hun hardheid.

***

Het boek “Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel” is te koop, voor een bedrag van 20 euro, in de volgende boekhandels: