Kaart Satellite Text

"Foto Kanal 2012 – Icons"

FC Jeunesse Molenbeek > Zinedine Zidane.  - ©ADT / Kurt Deruyter

2012-07-04 - Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) en Platform Kanal hebben deze morgen de tentoonstelling “Foto Kanal 2012 – Icons” ingehuldigd, in aanwezigheid van de Minister-President van het Brussel Gewest en van een vertegenwoordiger van de minister van Stadsvernieuwing. Het was ook de gelegenheid voor het ATO en Platform Kanal om het boek “Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel” te presenteren.

Deze zomer is op vier drukbezochte plekken langs het kanaal een tijdelijke monumentale fototentoonstelling te zien die is gemaakt door jonge bewoners van de Brusselse centrumwijken. Op het Saincteletteplein, aan de Ninoofse Poort, bij de Slachthuizen van Anderlecht (tot 16 september) en in het kader van Brussel Bad (tussen 6 juli en 12 augustus: meer info hieronder), de tentoonstelling “Foto Kanal 2012 – Icons” toont een persoonlijke en opvallende selectie van de iconen van jongeren die aan weerszijden van het kanaal wonen: Zinedine Zidane, Amélie Poulain, Mary Poppins, Spinvis, Damien Saez, Alain de Botton, enz.

Dit initiatief is een uitstalraam van hun creativiteit en een uitnodiging om dit bruisende stadscentrum te (her)ontdekken. Deze opleving werd mogelijk gemaakt door de massale investeringen van de Brusselse lokale en gewestelijke overheden, door allerlei private en individuele initiatieven, door de dynamiek van culturele organisaties en verenigingen en door de steun van Europese structuurfondsen.

“Foto Kanal 2012 – Icons” maakt deel uit van een participatief project dat het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ATO) en Platform Kanal, met steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), twee jaar geleden hebben opgestart.

Het eerste deel, de tentoonstelling “Foto Kanal 2010 – Je suis le plus beau du quartier”, presenteerde monumentale portretten van de jongeren uit deze wijken op een dertigtal plaatsen langs het kanaal. Voor de tentoonstelling van dit jaar werd de fotograaf van de portretten, Kurt Deruyter, gevraagd om dit diepgravende werk verder te zetten door de jonge bewoners van dit stadsgedeelte actiever te betrekken. Hij begeleidde hen enkele maanden bij een onderzoek naar het thema van iconen; hetzij een icoon dichtbij of veraf, een familielid of een bekend persoon, van popidool tot mijnheer en mevrouw Iedereen. Dit collectieve, langdurige werk leidde ook tot de publicatie van het boek “Foto Kanal 2010-2012 – Beelden en realiteiten van jongeren in Brussel”. Het vormt de verbinding tussen de twee tentoonstellingen.

Het gedeelte van de tentoonstelling op de site van Brussel Bad, zichtbaar tussen 6 juli en 12 augustus 2012,  « Icons - Beach »,zal ook heel participatief zijn: enkele dagen, afhankelijk van de weersomstandigheden, zal Kurt Deruyter de bezoekers die het wensen fotograferen om een soort galerie van hippe Brusselse “strandiconen” te creëren. “Icons – Beach » maakt het op deze manier mogelijk het jonge publiek van Brussel Bad te betrekken in de reflectie rond het thema van de “iconen”, ter sprake gebracht door de tentoonstelling.