Kaart Satellite Text

CGT - Chemie

 - ©Frans Fischer

De oprichting van een Centrum voor geavanceerde technologie (CGT) in de chemiesector was de doelstelling van dit project, dat mede werd gefinancierd door de Waals-Brusselse Federatie,  de gemeente Schaarbeek en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).Op 21 september 2012 opende het centrum zijn deuren in het Institut Frans Fischer.

De bedoeling is wetenschappelijk laboratoriummateriaal dat is aangepast aan de nieuwste technologieën ter beschikking stellen aan scholen en bedrijven die wetenschappelijk actief zijn in deze sector. Zo kunnen technische medewerkers en ingenieurs een betere opleiding krijgen in de technieken die op het terrein worden gebruikt.

Er hebben al diverse opleidingen voor leerkrachten en leerlingen plaatsgevonden in het Institut Frans Fischer in Schaarbeek. Op allerlei domeinen: het gebruik van resines in de productie van gedemineraliseerd water, zuiveringsstations met geactiveerd slib en bioindicatoren. Er zullen nog andere opleidingen bijkomen en de capaciteit van de opleidingen zal worden uitgebreid.

Het centrum wil wetenschappelijke samenwerking creëren tussen de bedrijfs- en de onderwijswereld. Het wil eveneens deelnemen aan reeds gestarte milieuprojecten (‘riviercontracten’ en ‘wateronderzoekers’) en adequaat materiaal ter beschikking stellen aan de bevoegde overheden voor de behandeling van de bodem. 

De technische gemeenteschool Frans Fischer heeft al een sterke samenwerking met private investeerders voor het materiaal en er zijn plannen voor bedrijfsstages van de leerlingen. De school richt zich op de scheikundige analyse van water, grond en andere vervuilde stoffen.