Kaart Satellite Text

CGT - Residentiële en industriële elektriciteit

 - ©Institut des Arts et Métiers

De oprichting van een Centrum voor geavanceerde technologie (CGT) voor residentiële en industriële elektriciteit in het Institut des Arts & Métiers is een antwoord op het gebrek aan voldoende goed opgeleide arbeidskrachten in de sector. Er bestaan grote opleidingslacunes in verschillende domeinen waar de installatie van elektrische toepassingen specifieke bekwaamheden en kennis vereist. Dit centrum zal nauw samenwerken met het referentiecentrum Iris Tech om een geactualiseerd opleidingsaanbod te ontwikkelen dat is aangepast aan de noden van de sector.

Er zijn lokalen ingericht en hoogtechnologische materialen aangekocht in verschillende domeinen: koudetechnieken, domotica en elektromechanica.

De mogelijkheden van het project worden geraamd op 1840 opleidingsdagen per jaar (waarvan 25% voor werknemers en werkzoekenden).