Kaart Satellite Text

CGT – Industriële automatisering

CGT – Industriële automatisering

Het Centrum voor geavanceerde technologie (CGT)in het Athénée Royal Serge Creuz in Molenbeek is op 7 december 2012 plechtig geopend. Het biedt opleiding in twee sectoren: automatisering in de sector van de geautomatiseerde elektriciteit en programmering van digitaal aangestuurde machines.

Dankzij het project, dat mede wordt gefinancierd door de Waals-Brusselse Federatie en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO), konden de klaslokalen worden ingericht en kon hoogtechnologisch materiaal worden aangekocht. Het doel is het geven van een aangepaste opleiding aan studenten en werkzoekenden en een voortgezette opleiding organiseren die tegemoetkomt aan de vraag van bedrijven. Er zijn drie aparte opleidingslokalen ingericht.

Het project is vernieuwend in zijn pedagogische aanpak. Het combineert verschillende middelen: multimedia, databases en een modulair leersysteem waarmee elke deelnemer zelfstandig een aangepaste opleiding kan volgen. De groepjes bestaan uit 8 tot 12 personen per opleidingssessie.

Er wordt gemikt op een totaal van 360 opgeleide mensen per jaar, onder wie 25% werknemers en werkzoekenden.