Kaart Satellite Text

Nieuwe spoorweghaltes in het Kanaalgebied

Het Zuidstation - ©ADT-ATO/Reporters

2013-10-05 – De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft aangekondigd dat een belangrijke stap voor de Brusselse mobiliteit gezet werd tijdens het overleg over het meerjarige investeringsplan van de NMBS voor de periode 2013-2025. De geplande investeringen moeten namelijk leiden tot een verbetering van het spoorwegaanbod in het Gewest, met name in het Kanaalgebied.

Het investeringsplan van de NMBS bestemt een budget van 450 miljoen euro voor de zuiver gewestelijke projecten. Dit bedrag zal geïnvesteerd worden in projecten die allemaal hetzelfde ambitieuze doel nastreven, namelijk de mobiliteit en de leefkwaliteit in Brussel verbeteren door het Brusselse net op te waarderen.

Zo:

  • komen er nieuwe haltes om de Brusselaars makkelijker toegang te bieden tot het treinvervoer en om te zorgen voor een sterkere intermodaliteit met het MIVB-net, waarvan sommige in het Kanaalgebied: Erasmus, Ceria-Coovi, Kuregem, Verboekhoven, Ganshoren Expo en Josaphat.
  • is het beslist om de bestaande haltes te verbeteren en de verbindingen met het MIVB-net te versterken om vlottere verplaatsingen over het volledige gewestelijk grondgebied mogelijk te maken.
  • zal het Zuidstation kunnen rekenen op de investeringendie nodig zijn om het om te vormen tot een station dat zijn statuut waardig is: het grootste station van het land en de internationale toegangspoort tot de hoofdstad van Europa. Deze enveloppe vormt een aanvulling op een budget dat reeds elders in het investeringsplan van de NMBS was voorbehouden.
  • zullen er bedragen worden gereserveerd voor de vrijmaking van de terreinen van Schaarbeek-Vorming, waarvan het Gewest onlangs de toekomstige bestemming heeft vastgelegd, met voorrang voor de ontwikkeling van huisvesting en economische activiteiten.

Naast deze projecten zal een bedrag van ongeveer 460 miljoen euro worden geïnvesteerd om de noord-zuidelijke doorsteek door het Gewest op te waarderen (Noord-Zuidverbinding en lijnen 26/28/161).