Kaart Satellite Text

Groen licht voor metrolijn Evere-Vorst

Groen licht voor metrolijn Evere-Vorst

2015-03-26 - De Brusselse regering heeft vandaag het richtplan van Beliris(*)  goedgekeurd voor de aanleg van een nieuwe metrolijn tussen het station Bordet in Evere en het Noordstation. Dat wordt gekoppeld aan de plannen van de MIVB en het Brussels Gewest om van de tramlijn Noord-Zuid-Albert een metrolijn te maken. Daarmee is een belangrijke stap gezet om de bewoners en bezoekers van Brussel een nieuwe, hoogwaardige verbinding met het openbaar vervoer te geven. “De nieuwe metrolijn is een van de grootste infrastructuurprojecten in Brussel voor de komende tien jaar”, zei de minister van Mobiliteit. “Samen met de heraanleg van de centrale lanen tot een autovrije zone zal dit project bijdragen aan een betere mobiliteit en een hogere levenskwaliteit voor Brusselaars, pendelaars en toeristen.”

De nieuwe metrolijn moet tegen 2024 volledig klaar zijn en een belangrijke nieuwe verbinding worden tussen het noorden en het zuiden van het gewest. Het bouwproject zelf valt uiteen in twee delen. Het traject tussen het Noordstation in Schaarbeek en het Bordetstation in Evere is in handen van Beliris. Daarnaast werkt het gewest samen met de MIVB om de bestaande tramlijn tussen het Noordstation, het Zuidstation en de halte Albert (Vorst) om te vormen tot een hoogwaardige metrolijn.

Het is essentieel dat de twee deelprojecten perfect op elkaar afgestemd worden, zodat er over tien jaar één goed werkende metro is. Daarom heeft de Brusselse regering vandaag beslist om één overkoepelend coördinatiecomité op te richten dat de twee projecten permanent opvolgt en eventuele problemen meteen aanpakt. “Hoewel er twee verschillende uitvoerders zijn, gaat het voor mij om één project”, zei de minister van Mobiliteit. “Daarom is het cruciaal dat er voortdurend overleg plaatsvindt om de twee deelprojecten goed op elkaar af te stemmen. Om die reden heeft de regering beslist dat er één communicatiecampagne zal worden uitgewerkt voor de nieuwe metrolijn.”

Die campagne zal worden getrokken door de MIVB. Naast brede publiekscommunicatie zal er ook veel aandacht gaan naar directe communicatie met de omwonenden die te maken krijgen met de werken in hun buurt. Eind 2015 worden de eerste informatievergaderingen georganiseerd om de eerste concrete plannen voor te stellen.

Wat het traject Bordet-Noordstation betreft, heeft de regering vandaag de richtplannen van Beliris goedgekeurd. Dat betekent dat er een nieuwe tunnel zal worden geboord en dat er nieuwe metrostations worden gegraven ter hoogte van het Liedtsplein, Colignonplein, Verboekhovenplein, Rigaplein, het kruispunt van de Verdonckstraat en de Van Hammstraat, het Vredesplein en het treinstation Bordet. De komende maanden zullen de plannen worden geconcretiseerd, zodat de bouwvergunningen tegen eind dit jaar kunnen worden aangevraagd.

 (*) Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dat voorziet in de initiatieven die bestemd zijn om de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel te bevorderen.