Kaart Satellite Text

Het definitief tracé van Metro Noord

Het definitief tracé van Metro Noord

2013-05-09 – De Brusselse regering heeft gisteren het definitieve tracé van Metro Noord vastgelegd. De keuze viel uiteindelijk op de variant via Liedts, Collignon, Waelhem, Riga, Linde, Vrede en Bordet, op voorstel van de Brusselse minister van Vervoer en de staatssecretaris voor Mobiliteit.

In december 2013 besliste de Brusselse regering om finaal nog 2 tracévarianten van Metro Noord te onderzoeken (lees hiernaast). De regering koos variant B omwille van twee redenen: dit tracé heeft het grootste reizigerspotentieel en is het makkelijkst te realiseren. Uit studies is immers gebleken dat het technisch moeilijk zou zijn om een station te bouwen aan Helmet.

De Brusselse regering legt de eindhalte van Metro Noord in Bordet, maar behoudt de mogelijkheid om deze metrolijn in een latere fase te verlengen tot Haren.

De bouw van de nieuwe metrotunnel gebeurt via het boren van een enkele tunnelpijp met een doorsnede van 9,8 meter. Nog tot eind mei 2014 wordt het project verder technisch bestudeerd en wordt ook het stedenbouwkundige richtplan opgesteld.  In 2015 en 2016 volgt dan de aanvraag voor een stedenbouwkundige en milieuvergunning. 2017 wordt het jaar van de aanbestedingen, zodat in 2018 met de bouw gestart kan worden.

De uitbreiding van de metro richting Schaarbeek en Evere (Metro Noord) is noodzakelijk om de groeiende vraag naar openbaar vervoer tussen het centrum van Brussel en het noorden van het gewest op te vangen. Vanuit het Noordstation zal de nieuwe metrolijn aansluiten op de huidige noord-zuidverbinding van de MIVB.